Detail kurzu

Výklad a spôsob auditovania požiadaviek normy ISO 37001:2016 na systém manažérstva proti korupcii (ABMS)

ASTRAIA® Certification, s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom školenia bude vysvetliť účastníkom, ako má byť implementovaný systém manažérstva proti korupcii, aby organizácia splnila požiadavky normy ISO 37001. Účastníci sa dozvedia, ako chápať jednotlivé požiadavky a vhodne ich implementovať v organizácii so zohľadnením už zavedených nástrojov, ktoré môžu byť  požadované legislatívou. V neposlednom rade je ABMS aj nástrojom, ktorý vo veľkej miere zabezpečuje elimináciu korupcie či už organizácie alebo v organizácii a napomáha sa vyhnúť sankciám a iným postihom zo strany štátu. Zámerom tvorcov tohto školenia pritom nie je len interpretovať požiadavky opísané v návrhu normy, ale tiež objasniť zámery a očakávané efekty z implementácie normy.

Cieľová skupina

Tréning je určený všetkým záujemcom, ktorí sa chcú podrobne oboznámiť s požiadavkami normy ISO 37001:2016 pre oblasť manažérstva proti korupcii.
Certifikát osvedčenie s neobmedzenou platnosťou

Kontaktná osoba

Henrieta Müllerová
0905866663
skolenia@astraia.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať