Detail kurzu

Školenie implementačných tímov systému manažérstva hospodárenia s energiami podľa ISO 50001:2018 (EnMS)

ASTRAIA® Certification, s.r.o.

Popis kurzu

výklad požiadaviek a praktické objasnenie zručností potrebných pre efektívne zavedenie požiadaviek normy ISO 50001:2018

Obsah kurzu

PRVÝ DEŇ

  1. Úvod do problematiky
  2. Termíny a definície manažérstva energií
  3. Štruktúra normy ISO 50001 a všeobecné požiadavky
  4. Výklad požiadaviek na manažment a jeho zodpovednosti
  5. Energetická politika
  6. Výklad požiadaviek na energetické plánovanie – stanovenie energetického východiska a ukazovateľov energetickej hospodárnosti

DRUHÝ DEŇ

7. Implementácia a prevádzkovanie – riadenie hospodárenia s energiami 8. Požiadavky na kontrolu a monitoring 9. Preskúmanie manažmentom 10. Modelové cvičenia a praktické príklady 11. Diskusia

Cieľová skupina

záujemcovia o implementáciu EnMS a všetci, ktorí majú záujem získať informácie o požiadavkách normy ISO 50001:2018

Certifikát osvedčenie s neobmedzenou platnosťou Poznámka k cene

cena pre dvoch účastníkov 400€, cena pre troch účastníkov 550€, cena pre štyroch a viac účastníkov +150€ za každého ďalšieho účastníka (ceny sú bez DPH)

Kontaktná osoba

Henrieta Müllerová
0905 866 663
skolenia@astraia.sk

Hodnotenie
Organizátor