Detail kurzu

Mentoring, Spätná väzba, Koučing (ONE-ON-ONE, alebo PREZENČNE)

LUMATEL s.r.o.

Popis kurzu

MOŽNOSŤ DOHODY AJ INÝCH TERMÍNOV!

1.  Kurz formou ONE-ON-ONE ( lektor+ účastník). Trvanie kurzu: 3 hodiny +Follow up ( konzultácie zadarmo do 30 dní od realizácie kurzu).  Výber času je možný v doobedňajších ( v čase od      08,00 - 12,30 hod.) , alebo  poobedňajších hodinách ( v čase od 13,30 - 19,00 hod.), podľa dohody. Vzhľadom na formát ONE-ON-ONE možnosť individuálneho prístupu, riešenia konkrétnych námetov účastníka.                                                                                                                            

2. Kurz formou E- LEARNING ( lektor+ účastníci). Maximálne do 12 osôb. Trvanie kurzu: 3 hodiny, alebo 6 hodín +Domáca úloha.

3. Použité metódy a techniky : modelové situácie, video ukážky , individuálna práca,  prezentácia, testy a cvičenia.

Obsah kurzu

A. Mentoring
 • mentoring a jeho miesto v riadení výkonu a rozvoja podriadených
 • situácie vhodné na mentoring podriadeného
 • nácvik mentoringu

B. Spätná väzba a koučovací prístup

 • Metódy STAR, STAR/AR, Hamburger
 • nácvik SV
 • zručnosti: aktívne počúvanie, verbálna a neverbálna komunikácia,otázky, aktívne počúvanie
 • využitie koučovacieho prístupu v SV
 • škálovanie
 • SMART cieľ , akčné kroky
 • štruktúra a kroky koučovacieho rozhovoru, GROW metóda
 • preberanie zodpovednosti za cieľ


Cieľová skupina


° Manažér
° Pracovník HR oddelenia
° Vedúci tímu
° Každý, kto chce touto formou zvyšovať efektivitu a výkonnosť
zamestnancov a zabezpečovať ich rozvoj

Certifikát Certikát o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

Možnosť absolvovania kurzu aj formou "PREZENČNE" , po dohode s realizátorom kurzu.

Kontaktná osoba


0905 345 547
lumatel@lumatel.sk

Hodnotenie
Organizátor