Detail kurzu

Špecialista kontrolingu: Riadenie výkonnosti a manažérske účtovníctvo z pohľadu kontrolóra

Verlag Dashöfer, s.r.o.

Popis kurzu

Praktický kurz pre kontrolórov ktorý nechcú pracovať len z Excelom. Naučíte sa metodiku a prístupy ako vypracovať nákladové modely, finančné plány a následne navrhnúť ich prepojenie s predajným, výrobným, marketingovým či personálnym plánom.

Obsah kurzu

1.deň
 • Zoznámenie a očakávania
 • Manažérske účtovníctvo alebo kontroling – povinná jazda
 • Funkcie manažérskeho účtovníctva
 • S akými objektmi sa stretávame v kontrolingu a riadení výkonnosti
 • Ako spracovať a vytvoriť si dátový model pre potreby riadenia výkonnosti
 • Práca s dátami pre potreby kontrolingu a riadenia výkonnosti
 • Nákladové/komplexné modely
 • Vytvorenie modelu a definovanie účelu, prístupy k modelu
 • Aké údaje potrebujeme (KD.TD )
 • Alokačné kľúče
 • Alokácie
 • Activity-based-costing
 • Príklady modelov – ukážky rôznych nákladových modelov
 • Simulácie v modeloch a premenné
2.deň
 • Vzťahy medzi modelom, plánom, reportmi a analýzami
 • Špecifiká jednotlivých plánov v spoločnosti
 • Typy prístupov k tvorbe plánov
 • Fixný alebo flexibilný
 • Klasicky historicky alebo zero-based budget
 • Rolovanie plánu
 • Vytvorenie vlastného plánu podľa rôznych prístupov
 • Scenáre plánu
 • Príklady plánov
 • Forecastovanie a predikcia
3.deň
 • Informačné systémy v spoločnosti
 • Práca s vybranými nástrojmi – SAP , SAC
 • Excel
 • Tvorba reportov a práca s dátami
 • Reporty real-time vs next-day?
 • Práca s dátami a ich príprava
 • Príprava reportu
 • Vizualizácia dát
 • Predikcia v SAP Analytics Cloud

Cieľová skupina

Kurz je určený pre manažérov podnikových financií a bude prospešný, ak: tvoríte rôzne reporty a inovujete ich, analyzujete a vyhodnocujete príčiny, zodpovedáte za vypracovanie plánov a rozpočtov a za vykazovanie obchodných výsledkov manažmentu, poskytujete finančné poradenstvo vašim kolegom a podporu pri ich rozhodovaní, spájate viacero údajov z rôznych zdrojov do jedného modelu, resp. reportu, ste prirodzene pohodlný a radi by ste si automatizovali prácu, ktorá neprináša pridanú hodnotu, uvažujete o zmenách v oblasti reportingu a kontrolingu vo vašej spoločnosti, radi sa učíte nové veci alebo si vymieňate skúsenosti. Čo potrebujete Vlastný notebook (v prípade požiadavky vieme zabezpečiť). Možnosť priniesť si dáta z vašej firmy (štruktúru dát je potrebné vopred komunikovať s lektorom).

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
02 / 33 00 52 28
dana.janosikova@eseminare.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať