Detail kurzu

Kariérny koučing

Hany Hay, s.r.o.

Popis kurzu

Kariérny koučing je často zameraný na témy:
 • kariéra z dlhodobého hľadiska a – kam ďalej smerovať svoju kariéru s ohľadom na možnosti / pozície, trhu
 • potreba pripraviť sa na budúce príležitosti a systematicky pracovať na svojom osobnom rozvoji
 • rozhodovanie medzi viacerými možnosťami
 • potreba podpory pri definovaní a napĺňaní predsavzatí a cieľov
 • potreba vyriešiť osobný alebo interpersonálny konflikt
 • lepšie sa spoznať a systematicky pracovať na svojom osobnom rozvoji
 • potreba / chuť lepšie sa spoznať, posilniť svoju sebadôveru, zlepšiť vzťah k samým sebe
 • hľadanie nových ciest, riešení, inšpirácií
 • rozvoj interpersonálnych zručnosti v oblasti vedenia a motivácie svojich podriadených a/alebo efektívnejšej spolupráce so svojimi kolegami
 • konkurencieschopnosť
 • rozvoj / posilnenie / podpora sebavedomia / sebadôvery
 • rozvoj prezentačných zručností
 • efektívne práca so stresom, zvýšenie odolnosti a predchádzanie vyhoreniu
 • potreba zmeny v oblasti nakladania so svojimi zdrojmi – pocit vyčerpania, smútku, či klesajúca produktivita / efektivita / radosť
 • riešenie silnejúceho tlak na výkon / angažovanosť, keď  energia / čas nepribúdajú
 • ako povedať nie a neohroziť si pozíciu – ako si zdravo vymedziť hranice
 • ako reagovať, keď sa na mňa presúva práca iných
 • ako reagovať na nevhodné správanie kolegu
 • ako prijať neakceptovateľné
 • mnohé ďalšie témy, nadväzujúce na efektívne pôsobenie v práci, či podnikaní.

Obsah kurzu

Koučing – prehľadný a mimoriadne účinný nástroj. Hľadí vpred, mobilizuje zdroje, nachádza klientove riešenia. Ponúka nové pohľady, ukazuje sprektrum, ktoré klient spravidla nevníma, otvára oči, uši. Je hravý, uvoľňuje, oslobodzuje a sprevádza. Vynikajúci nástroj osobného rozvoja. 

Cieľová skupina

Každý, kto má záujem o osobnostný rozvoj a rast.
Certifikát hana.hochel@gmail.com
Hodnotenie
Organizátor