Detail kurzu

Excel PowerPivot - analýzy a reporty údajov

IVIT - Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

Popis kurzu

Kurz Excel PowerPivot - analýzy a reporty údajov oboznámi účastníkov s doplnkom tohto programu, ktorý je určený pre zvládnutie účinnej a vysoko efektívnej analýzy dát v Exceli.

Obsah kurzu

 • ÚVOD 
 • Čo je PowerPivot
 • Inštalácia doplnku PowerPivot
 • Dostupné verzie PowerPivot

 • VYTVÁRANIE A SPRÁVA TABULIEK V POWERPIVOT
 • Z rôznych zdrojov - databáza, súbor, analytický servis, kopírovaním, prepojením
 • Update údajov
 • Pridanie filtra pri importe

 • PRÁCA S DÁTAMI A ČISTENIE DÁT
 • Práca s tabuľkami a stĺpcami
 • Filtrovanie a usporiadavanie dát
 • Vytváranie vzťahov medzi tabuľkami

 • ANALÝZA DÁT
 • Vytváranie reportov, grafov a kontingenčných tabuliek
 • Pridávanie výpočtov
 • Dax funkcie
 • Výpočtové stĺpce (calculated columns)
 • Merania (measure)
 • KPI

Cieľová skupina

IT kurz Excel PowerPivot - analýzy a reporty údajov je určený pre pre pokročilých užívateľov programu Excel, ktorí potrebujú analyzovať veľké množstvo dát, bežne pracujú s kontingenčnými tabuľkami, no naviac potrebujú vytvárať relačné vzťahy priamo v Exceli, byť schopní importovať dáta z viacerých zdrojov a používať náročnejšie výpočty v kontingenčných tabuľkách.

POŽADOVANÉ VSTUPNÉ VEDOMOSTI:

Kurz Excel PowerPivot - analýzy a reporty údajov  nie je vhodný pre začiatočníkov.
Požadované sú základné vedomosti z používania kontingenčných tabuliek – vytváranie, zmena funkcie výpočtu, výpočet percent v tabuľke a tiež znalosti práce s kontingenčnými grafmi.

FIREMNÉ IT KURZY v priestoroch vašej spoločnosti:

Preferujete uzatvorený firemný kurz v priestoroch Vašej spoločnosti? 
Kontaktuje nás, radi ho pripravíme a prispôsobíme Vašim predstavám, potrebám a možnostiam - kontaktujte nás pre  bližšie info (ivit.sk) »»»  

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní kurzu od spoločnosti IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o. Poznámka k cene

Cena kurzu zahŕňa: občerstvenie (káva, čaj, minerálka, keksíky, prípadne ovocie), osvedčenie, ktoré je potvrdením absolvovania počítačového školenia, sadu neriešených príkladov, študijný materiál spoločnosti IVIT, vypracovaný v slovenskom jazyku.

Kontaktná osoba


+421 902904242
porubsky@ivit.sk

Hodnotenie
Organizátor