Detail kurzu

Excel - štatistické analýzy údajov pre pokročilých

IVIT - Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

Popis kurzu

Po ukončení kurzu Štatistické analýzy údajov v Exceli pre pokročilých bude absolvent vedieť riešiť rôzne analýzy, trendy, prognózy.
Prvá časť kurzu je venovaná Korelačnej a regresnej analýze a druhá časť kurzu Analýze trendu a prognóze ďalšieho vývoja.

Obsah kurzu

 • KORELAČNÁ REGRESNÁ ANALÝZA
 • Pearsonova korelácia
 • Regresia, Predikčná rovnica
 • Inverzná matica
 • Výpočet regresných štatistík a koeficientov: R2, R, SEa, b; b0, b1-x 
 • Parciálne podiely regresie
 • Využitie funkcií MINVERSE; SUMPRODUCT

 • TRENDOVÉ ČIARY
 • Extrapolácia do budúcnosti a minulosti
 • Zobrazenie regresnej rovnice a spoľahlivosť trendu
 • Logaritmické, kĺzavé priemery
 • Lineárna, kvadratický, kubická, exponenciálna

 • VÝPOČTY TRENDOVÝCH FUNKCIÍ A PROGNÓZ
 • Lineárna, polynomická, logaritmická
 • Exponenciálna regresie, kĺzavé priemery
 • Regresné výpočty: štandardná chyba odhadu
 • Štvorec koeficientu mnohonásobnej korelácie
 • Štandardná chyba koeficientov, hodnota štatistiky F
 • Počet stupňov voľnosti, súčty štvorcov;
 • Využitie funkcií: FORECAST, LINTREND
 • LOGLINTEND, INTERCEPT, SLOPE, STEYX, LINEST

 • ANALÝZA TRENDU
 • Prognóza pri sezónnych časových radoch
 • Prírastky, tempo, kĺzavé priemery
 • Úhrny, sezónne indexy, prognóza

Cieľová skupina

Kurz Excel - štatistické analýzy údajov pre pokročilých je určený pre skúsených užívateľov aplikácie MS Excel, ktorí si chcú prehĺbiť svoje získané vedomosti v oblasti štatistických analýz.

POŽADOVANÉ VSTUPNÉ VEDOMOSTI:

Požadované sú pokročilé užívateľské znalosti práce s programom MS Excel na úrovní tém min. kurzu Excel - mierne pokročilý, odporúčané je absolvovanie kurzu Excel - štatistické analýzy údajov - základy.

FIREMNÉ IT KURZY v priestoroch vašej spoločnosti:

Preferujete uzatvorený firemný kurz v priestoroch Vašej spoločnosti?
Kontaktuje nás, radi ho pripravíme a prispôsobíme Vašim predstavám, potrebám a možnostiam - kontaktujte nás pre  bližšie info (ivit.sk) »»»  

Certifikát Osvedčenie spoločnosti IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o. o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

Cena kurzu zahŕňa: občerstvenie (káva, čaj, minerálka, keksíky, prípadne ovocie), osvedčenie, ktoré je potvrdením absolvovania počítačového školenia, sadu neriešených príkladov, študijný materiál spoločnosti IVIT, vypracovaný v slovenskom jazyku.

Kontaktná osoba


+421 902904242
porubsky@ivit.sk

Hodnotenie
Organizátor