Detail kurzu

Excel - štatistické analýzy údajov - základy

IVIT - Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom kurzu Štatistické analýzy údajov v Exceli - základy je praktickou formou poskytnúť absolventom informácie, na základe ktorých budú vedieť efektívne spracovávať veľké množstvo dát, riešiť rôzne analýzy, hypotézy, intervaly a v neposlednom rade robiť rôzne štatistické zostavy.
Prvá časť kurzu je zameraná na popisnú štatistiku, druhá časť kurzu sa venuje testovaniu hypotéz pomocou nástroja Analýzy údajov a funkcií.

Obsah kurzu

 • ČÍSELNÉ A GRAFICKÉ ZOBRAZENIE ÚDAJOV
 • Miery centrálnej tendencie
 • Miery rozptýlenosti pomocou funkcií
 • Histogram, poradová štatistika, percentily
 • Vyhľadávanie odľahlých hodnôt, transformácia hodnôt

 • VYUŽITIE GRAFOV PRI RÔZNYCH ZOBRAZENIACH DÁT
 • Histogram, krabicový graf, zlúčený graf
 • Stĺpcový, viacúrovňový, koláčový, bodový, spojnicový

 • TESTOVANIE HYPOTÉZ
 • ANOVA (jeden faktor, dva faktory s opakovaním)
 • ANOVA (dva faktory bez opakovania)
 • Dvoj výberový F test pre rozptyl, Chí kvadrát
 • Dvojvýberový parový t-test na strednú hodnotu
 • Dvojvýberový t-test s rovnosťou rozptylov
 • Dvojvýberový t-test s nerovnosťou rozptylov
 • Dvojvýberový z-test na strednú hodnotu
 • Funkcie TINV, TTEST, CHIINV, CHITEST
 • Hodnotenie veľkosti účinku - effect size pre Chí-kvadrát a T-test

Cieľová skupina

Kurz Excel - štatistické analýzy údajov - základy je určený pre skúsených užívateľov aplikácie MS Excel so základnými znalosťami štatistiky.

POŽADOVANÉ VSTUPNÉ VEDOMOSTI:

Požadované sú pokročilé užívateľské znalosti práce s programom MS Excel na úrovní tém min. kurzu Excel - mierne pokročilý (získané absolvovaním daného kurzu, príp. porovnateľné znalosti získané praxou) a znalosti základov štatistiky.

FIREMNÉ IT KURZY v priestoroch vašej spoločnosti:
Preferujete uzatvorený firemný kurz v priestoroch Vašej spoločnosti? 

Kontaktuje nás, radi ho pripravíme a prispôsobíme Vašim predstavám, potrebám a možnostiam - kontaktujte nás pre  bližšie info (ivit.sk) »»»  

Certifikát Osvedčenie spoločnosti IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o. o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

Cena kurzu zahŕňa: občerstvenie (káva, čaj, minerálka, keksíky, prípadne ovocie), osvedčenie, ktoré je potvrdením absolvovania počítačového školenia, sadu neriešených príkladov, študijný materiál spoločnosti IVIT, vypracovaný v slovenskom jazyku.

Kontaktná osoba


+421 902904242
porubsky@ivit.sk

Hodnotenie
Organizátor