Detail kurzu

Základy pracovného práva pre vedúcich zamestnancov

EDUCOREAL, s.r.o.

Popis kurzu

  • Oboznámiť vedúcich zamestnancov na rôznych stupňoch riadenia s aktuálnym stavom pracovnoprávnych predpisov a ich aplikáciou v praxi,
  • Upozornenie na zásadné zmeny so zameraním na konkrétne opatrenia ako predchádzať a riešiť vznikajúce spory medzi zamestnávateľom a zamestnancom,
  • novinky pripravované v Zákonníku práce

Obsah kurzu

Zameranie na Zákonník práce a súvisiace pracovnoprávne predpisy. Obsah školenia prispôsobíme konkrétne podmienkam zamestnávateľa, časovému rozsahu a štruktúre poslucháčov.

Cieľová skupina

Riaditelia firiem, vyšší a stredný manažment, vedúci zamestnanci.

Kontaktná osoba

Miroslav Hanec
+421 41/700 22 53
skolenia@educoreal.sk

Hodnotenie
Organizátor