Detail kurzu

Metódy výberu a náboru nových zamestnancov

IPA Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

 • V praxi vedieť „uchopiť" proces získavania, výberu, náboru a vyhodnocovaniu nových zamestnancov prostredníctvom moderných metód v konkrétnych podmienkach podniku.
 • Poznať spôsoby zlepšenie procesu získavania, výberu, náboru a vyhodnocovaniu vybraných zamestnancov.

Obsah kurzu

8:30 – 16:00 Riadenie ľudských zdrojov – význam, podoby, funkcie a ciele

Plánovanie ľudských zdrojov – ciele, proces, metódy a oblasti plánovania

Vytváranie a analýza pracovných miest

Redesign pracovného miesta

Osobnosť personalistu

Kompetenčný model

Metódy získavania zamestnancov:

 • priame hľadanie,
 • dočasné pridelenie,
 • spolupráca s personálnou agentúrou,
 • inzercia,
 • využitie internetu viacerými formami (práca s viacerými portálmi, úrady práce, databáza bývalých zamestnancov, získavanie zamestnancov interne, školy a vzdelávacie inštitúcie a i.)

Voľba a štandardizácia normatívnych dokumentov požadovaných od uchádzačov:

 • Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
 • Životopis,
 • Sprievodný /motivačný/ list,
 • Referencie,
 • Osobný dotazník,
 • Triedenie uchádzačov,
 • Psychologické test,
 • Assessment centrá /AC/,
 • Grafologický rozbor,
 • Personálny rozhovor /interview/ a i.

Konečný výber kandidátov – výber firmy, rozhodnutie uchádzača, diskriminácia

Hodnotenie efektívnosti metód získavania zamestnancov

Cieľová skupina

Všetci, čo aktívne musia získavať nových pracovníkov do firiem:

 • personalisti,
 • vedúci pracovníci,
 • pracovníci personálnych agentúr a i.
Poznámka k cene

VÝHODNEJŠIA CENA: 2-3 účastníci - Zľava 5 % (zľavový kupón A648-749A-C02E), 4 a viac účastníkov - Zľava 10 % (zľavový kupón A7DB-CB9C-65D2). Zľavu získate uvedením zľavového kupónu pri registrácii na stránke www.ipaslovakia.sk a www.ipaczech.cz.

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať