Detail kurzu

Čo sa zmenilo po máji 2018 v ochrane osobných údajov - ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR

Verlag Dashöfer, s.r.o.

Popis kurzu

Zásadné zmeny, alebo „veľká reforma“ v problematike ochrany osobných údajov – Nová právna úprava ochrany osobných údajov – nový právny predpis EÚ – NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 – GDPR a nový zákon o ochrane osobných údajov, ktorý v plnom rozsahu nahradil zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z., ktorý bol zrušený. Pripravte sa na nové pravidlá v ochrane osobných údajov, na zmeny a povinnosti, ktoré prináša nová právna úprava a zabezpečte si novú dokumentáciu k ochrane osobných údajov. Cieľom našho seminára je, aby ste to zvládli bez akýchkoľvek problémov a neboli ohrození pokutami, ktoré podľa GDPR môžu byť (za najvážnejšie porušenia) až vo výške 200-tisíc eur. GDPR prinesol veľký počet zmien, ktoré ovplyvnili takmer každú firmu alebo organizáciu, každého, kto spracúva osobné údaje, tzn. ak máte zamestnancov alebo zákazníkov, je pravdepodobné, že osobné údaje spracúvate.

Obsah kurzu

Medzi najdôležitejšie zmeny, ktoré sa Vás určite dotkli a o ktorých musíte vedieť patrí:

 • Oznamovacia povinnosť v prípade porušenia ochrany osobných údajov.
 • Zmeny v postavení sprostredkovateľov, rozsah sprostredkova­teľskej zmluvy.
 • Podmienky nominácie na zodpovednú osobu, ktorou bude môcť byť aj právnická osoba, pričom bude zrušená povinnosť absolvovať skúšku.
 • Prísnejšie podmienky na poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov.
 • „Právo byť zabudnutý.“
 • Právo na prenosnosť osobných údajov.
 • Zmeny v súvislosti s cezhraničným prenosom.
 • Rušia sa administratívne povinnosti prevádzkovateľov – oznamovacia povinnosť, povinnosť osobitnej registrácie a evidenčná povinnosť, ktoré budú nahradené novými inštitúciami.
 • Záznamy o spracovateľských činnostiach.
 • Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov.
 • Predchádzajúca konzultácia.
 • Zavedenie certifikácie pre prevádzkovateľov a sprostredkovateľov na účely preukázania súladu spracovania osobných údajov a existencie primeraných záruk ochrany osobných údajov.
 • Zmeny v zdokumentovaní bezpečnostných opatrení. 
 • Zvýšenie pokút a iné.

Cieľová skupina

Zamestnávatelia, manažéri, personalisti, poisťovne, banky, nákupné a zábavné centrá, prevádzkovatelia internetových obchodov, poskytovatelia marketingových služieb, telemarketing, finančné služby, každý, kto akýmkoľvek spôsobom spracúva osobné údaje, resp. prichádza s nimi do kontaktu.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
+421 2/330 052 28
dana.janosikova@eseminare.sk

Hodnotenie
Organizátor