Detail kurzu

Kurz colného deklaranta - colná problematika pre začiatočníkov

DAC Consulting, spol. s r.o.

Popis kurzu

Cieľom kurzu je poskytnúť poslucháčom základný prehľad v oblasti uplatňovania colných predpisov pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru, naučiť poslucháčov vyplňovať a podávať colné vyhlásenia, ako aj orientovať sa v základoch práce s colným sadzobníkom pri zatrieďovaní tovaru; absolvent kurzu by mal získať základné vedomosti pre samostatnú prácu na pozícii colný deklarant.

Obsah kurzu

  1. Colné predpisy EÚ a SR
  2. Colné konanie
  3. Príprava a podávanie colného vyhlásenia
  4. Základy práce s colným sadzobníkom

Presný obsah kurzu je zasielaný prihláseným záujemcom.

Cieľová skupina

Kurz je určený najmä pre pracovníkov, ktorí začínajú pracovať v oblasti colnej deklarácie; môže ísť o novoprijatých pracovníkov podnikov, o súkromných podnikateľov (živnostníkov), ktorí chcú začať podnikať v oblasti colnej deklarácie, o zamestnancov podnikov, ktorým v rámci reorganizácie pribudla agenda colnej deklarácie a pod.

Poznámka k cene

Pri viacerých účastníkoch z jednej spoločnosti možnosť poskytnutia zľavy.

Hodnotenie
Organizátor