Detail kurzu

Aktualizačná odborná príprava a odborné vzdelávanie elektrotechnikov a revíznych technikov

Elšpec H.L. s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom aktualizačnej odbornej prípravy a odborného vzdelávania elektrotechnikov a revíznych technikov je oboznámiť účastníkov s novou legislatívou – zák. 154/2013 Z. z. platným od 01. 07. 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Pre účastníkov školenia je zabezpečené občerstvenie.

Obsah kurzu

Prednášky:

  • Prehľad nových právnych predpisov a technických noriem pre oblasť VTZ elektrických prevzatých v rámci európskej únie 
  • Zákony: č. 124/2006 Z.z., 125/2006 Z.z., 355/2007 Z.z. a vyhl. č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov
  • Normy a predpisy pre elektrické inštalácie nízkeho napätia: STN 33 2000-4-41 - ochrana pred zásahom elektrickým prúdom s účinnosťou od 07.07.2020, STN EN 61 140 s účinnosťou 27.05.2019, STN EN 62305-3, STN 34 1398:2014-03, STN EN 62305-1 - Ochrana pred bleskom, STN 33 2000-4-42 - Ochrana pred účinkami tepla, STN 33 2312, STN 34 7411, STN 34 0350, STN 33 2000-7 požiadavky na osobité inštalácie alebo priestory, STN EN 61439-1 až 6 nízkonapäťové rozvádzače, polovýrobok elektrického rozvádzača STN EN 62 208/35 (7110) - podmienky pre výrobu nízkonapäťových rozvádzačov, STN 34 3100, STN EN 50 110-1 (STN 33 2100), STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-5-52, STN 33 1500, STN 33 1600, STN 33 1610, STN EN 60204-1:1997-07 (33 2200), STN 33 2000-1 a ich zmeny, elektrické inštalácie nízkeho napätia - revízie s účinnosťou od 01.06.2019
  • Poskytnutie prvej pomoci pri úrazoch spôsobených VTZ
  • Voľná diskusia
  • Vydanie dokladov, záver

Cieľová skupina

Aktualizačná odborná príprava a odborné vzdelávanie elektrotechnikov a revíznych technikov vlastniaci osvedčenia podľa §21, §22, §23 a §24 vyhl. č. 508/2009 Z.z.

Certifikát Platnosť aktualizač.odbor.prípravy je 5 rokov podľa §16 ods. 8 zák. č. 124/2006 Z.z. v znení zák. č. 154/2013 Z.z.
Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať