MS-ELEKTRO

Školenie a preskúšanie elektrotechnikov v zmysle Vyhl.718/2002 §21,22,23 Po úspešnom absolvovaní skúšky účastník získava osvedčenie s celoštátnou platnosťou.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín