Detail kurzu

Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov Vyhl.718/2002, zák.124/2006

MS-ELEKTRO

Popis kurzu

Citácie zo zákona 124/2006 Z.z. § 16, ods. 4

Fyzická osoba, ktorá má osvedčenie alebo preukaz, je povinná každých päť rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie. Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie uvedie v osvedčení alebo v preukaze obdobie, v ktorom fyzická osoba absolvovala aktualizačnú odbornú prípravu.

Podrobnosti na: http://www.mselektro.szm.com/AOP.html Prihláška: http://www.mselektro.szm.com/prihlasky.html

Obsah kurzu

Učebný plán výchovy a vzdelávania – aktualizačná príprava

  1. Aktuálne zmeny právnych predpisov – všeobecné požiadavky
  2. Aktuálne zmeny právnych predpisov – zmeny právnych predpisov a ostatných predpisov , predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na vyhradených tech. zar. elektrických
  3. Aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri činnosti na vyhradených technických zariadeniach elektrických


Cieľová skupina

Elektrotechnici s platným osvedčením podľa §21,22,23 vyhl. 74/1996 alebo 718/2002, ktorí si chcú obnoviť platnodsť osvedčenia v zmysle § 16, ods. 4 alebo § 39, ods. 5 zákona 124/2006 Z.z.

Certifikát Uvedenie dátumu absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy v písomnom doklade: Osvedčenie na činnosť na elektrických zariadeniach Poznámka k cene

Cena podľa: http://www.mselektro.szm.com/AOP.html

Kontaktná osoba

Ing. Milan Svateník
+421 917 782 513
mselektro@centrum.sk

Hodnotenie
Organizátor