Detail kurzu

Popis kurzu

Kurz základov programovania vo VBA v Exceli, zoznámi účastníkov kurzu s tvorbou makier pre automatizáciu práce v tomto programe pomocou jazyka Visual Basic for Applications (VBA).
Účastníci kurzu na množstve praktických príkladoch spoznajú syntax jazyka VBA, naučia sa pracovať so základnými objektami Workbook, Worksheet a Range, aby zvládli prácu pre zrýchlenie najbežnejších a často sa opakujúcich úkonov s údajmi v zošitoch, hárkoch i oblastiach.

Obsah kurzu

 • ÚVOD DO MAKIER
 • Nahrávanie makier, relatívny a absolútny záznam
 • Spustenie makier - klávesová skratka, menu, panel nástrojov
 • Spôsoby spustenia makier
 • Uloženie makier a ich úprava
 • Zošit osobných makier

 • ZÁKLADNÉ POJMY
 • Vysvetlenie pojmov: projekt, modul, premenné, procedúra
 • Popis objektového modelu MS Excelu (vlastnosti, metódu, udalosti, kolekcie)
   
 • POPIS PROSTREDIA VBA
 • Popis prostredia editora VBA (projekt explorer, panely nástrojov, okno s kódom, okno vlastností) 
 • Nastavenia prostredia modulu

 • ZOZNÁMENIE SA S JAZYKOM VBA
 • Podstata procedúr a funkcií, rozdiel v ich používaní
 • Premenné (využitie, typy, deklarácia, rozsah platností)
 • Vstavané funkcie
 • Práca s textom, číslom, dátumom vo VBA
 • Princípy ovládania toku kódu (vetvenie, podmienené a nepodmienené skoky, cykly) 
 • Prepínače, podmienky
 • Interakcia s užívateľom (MsgBox, InputBox)
 • Ladenie makra (krokovanie makier, zarážky, zastavenie makra)
 • Komentáre v kóde
 • Sledovanie a ošetrenie chýb

 • PRÁCA S OBJEKTOM RANGE
 • Výber oblasti, rozdiel Select a Activate
 • Nastavovanie vlastností pre bunku
 • Efektívna práca s údajmi v oblasti
 • Hodnoty a vzorce
 • Kolekcie Rows, Columns, Cells

 • PRÁCA S OBJEKTOM WORKSHEET
 • Výber pracovného hárku, aktívny hárok
 • Vlastnosti hárku (tlač, ochrana, viditeľnosť)
 • Práca s hárkami (vkladanie, odstraňovanie)
 • Udalosti hárku
 • Kódové meno hárku

 • PRÁCA S OBJEKTOM WORKBOOK
 • ThisWorkbook, ActiveWorkbook
 • Práca so zošitom (vytvorenie, uloženie, otvorenie, zatvorenie)
 • Vlastnosti zošita
 • Udalosti zošita

 • PRÁCA S OBJEKTOM APPLICATION
 • Vybrané vlastnosti Excelu využívané a nastavované v kóde

 • PRAKTICKÉ MAKRÁ
 • Princípy efektívneho programovania
 • Vytvorenie vlastnej Knihy makier

Cieľová skupina

IT Kurz Excel programovanie vo VBA – základy je určený pre všetkých pokročilých užívateľov MS Office, ktorí sa chcú oboznámiť so základmi objektovo-orientovaného a udalosťami riadeného programovania v jazyku Visual Basic for Applications (VBA). VBA je programovacím jazykom celého balíka Microsoft Office – na kurze sa sústredíme na jeho najpoužívanejšiu časť – Excel.

POŽADOVANÉ VSTUPNÉ VEDOMOSTI:
Požadované sú pokročilé znalosti práce s aplikáciou MS Excel (kurz nie je v žiadnom prípade vhodný pre začiatočníkov ani menej skúsených užívateľov).

Znalosti akéhokoľvek programovania sú vítané, nie sú však podmienkou.

FIREMNÉ IT KURZY v priestoroch vašej spoločnosti:
Preferujete uzatvorený firemný kurz v priestoroch Vašej spoločnosti? 
Kontaktuje nás, radi ho pripravíme a prispôsobíme Vašim predstavám, potrebám a možnostiam - kontaktujte nás pre  bližšie info (ivit.sk) »»»  

Certifikát Osvedčenie spoločnosti IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o. o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

Cena kurzu zahŕňa: občerstvenie (káva, čaj, minerálka, keksíky, prípadne ovocie), osvedčenie, ktoré je potvrdením absolvovania počítačového školenia, sadu neriešených príkladov, študijný materiál spoločnosti IVIT, vypracovaný v slovenskom jazyku.

Kontaktná osoba


+421 902904242
porubsky@ivit.sk

Hodnotenie
Organizátor