Detail kurzu

Riadenie pracovného výkonu zamestnancov

IPA Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

 • Účastníci získajú informácie týkajúce sa riadenia pracovného výkonu, oboznámia sa s metódami a kritériami hodnotenia výkonu v úspešných firmách.
 • Naučia sa správnym spôsobom viesť hodnotiaci rozhovor, vytvoria si vlastnú agendu hodnotiaceho formulára.

Obsah kurzu

 • význam riadenia pracovného výkonu zamestnancov
 • základné charakteristiky riadenia pracovného výkonu
 • neformálne a formálne hodnotenie zamestnancov
 • personálny controlling a hodnotenie pracovného výkonu
 • meranie výkonnosti zamestnancov
 • kritériá hodnotenia pracovného výkonu
 • metódy hodnotenia zamestnancov
 • hodnotenie na základe výsledkov (podľa stanovených cieľov)
 • špecifiká hodnotenia na základe plnenia noriem
 • firemný hodnotiaci formulár
 • výsledok hodnotenia zamestnanca
 • hodnotiaci rozhovor – priamy nácvik
 • význam hodnotenia pre zamestnanca, pre nadriadeného a pre organizáciu
 • ukážky vzorových reportingov personálneho oddelenia

Cieľová skupina

Pracovníci HR oddelenia

Hodnotenie
Organizátor