Detail kurzu

Sociálny fond a Zamestnanecké benefity vrátane daňových a odvodových povinností alebo Ako realizovať sociálnu politiku v praxi podľa aktuálnej legislatívy!!!

a_set, s.r.o.

Popis kurzu

Ozrejmíme problematiku zamestnaneckých benefitov aj so zameraním na daňové a odvodové zaťaženie.  Účastníci získajú prehľad o súčasnej legislatíve a možnostiach i povinnostiach zamestnávateľa. Budú mať istotu, či ich systém je v súlade s aktuálnymi zákonmi.

Poskytneme komplexné informácie o sociálnom fonde, implementáciu zákona v praxi. Účastník získa informácie o možnostiach realizácie sociálnej politiky v podniku ako aj praktické príklady z praxe. 

Obsah kurzu

1.  Zamestnanecké benefity a spôsoby ich poskytovania

2.  Čo všetko je benefit? Z čoho a ako platiť daň/odvody?

• odmeny, prémie

• rekreácie

príspevok na športovú činnosť detí

• použitie firemného vozidla na súkromné účely

• firemný notebook, telefon

• vzdelávanie zamestnancov

• dodatková dovolenka

• dni voľna nad rámec zákona

2.  Sociálny fond – tvorba a čerpanie, plnenia zo sociálneho fondu

• možnosti využitia

• stravovanie

• rekreácie

• regenerácia pracovnej sily

• zdravotné prehliadky

• DDS

• sociálna výpomoc

• Iné… 

  1. Výhody poskytovania príspevkov zo sociálneho fondu

4.      Príspevky oslobodené od dane z príjmu

5.      Realizácia sociálnej politiky zamestnávateľa

6.      Diskusia a dotazy účastníkov

   

Cieľová skupina

Personalisti a špecialisti ľudských zdrojov, zabezpečujúci personálnu a mzdovú agendu

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní Poznámka k cene

pri účasti dvoch účastníkov z jednej spoločnosti jeden platí celú cenu, druhý má 30% zľavu

Kontaktná osoba

Ing. Iveta Uhrová
02 4464 0172 - 3
iveta.uhrova@a-set.sk

Hodnotenie
Organizátor