Detail kurzu

Interný audítor systémov manažérstva informačnej bezpečnosti podľa STN ISO/IEC 27001:2022

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Popis kurzu

KURZ REALIZUJEME PREZENČNOU FORMOU V BRATISLAVE A AJ AKO WEBINÁR

Cieľom kurzu je objasniť a získať vedomosti o systéme manažérstva bezpečnosti informácií podľa normy ISO/IEC 27001:2022. Objasniť postupy a zásady auditovania SMIB v súlade s EN ISO 19011:2018 a pripraviť účastníkov kurzu na vykonávanie interných auditov v zmysle normy ISO/IEC 27001:2022.

Bližšia špecifikácia webináru: Platforma pre webinár je zabezpečená a nevyžaduje si žiadne inštalácie. Prihlásite sa z práce alebo z domu, jednoducho pomocou linku, ktorý Vám pošleme na e-mail a stanete sa tak účastníkom školenia. Pomocou webinárovej platformy budete môcť klásť otázky cez mikrofón alebo diskutovať cez chat so školiteľom v reálnom čase.

Obsah kurzu

Úvod do systémov manažérstva informačnej bezpečnosti; Požiadavky normy ISO/IEC 27001:2022 pre systémy manažérstva bezpečnosti informácií; Požiadavky normy EN ISO 19011; Požiadavky na interného audítora a interné audity; Psychologické aspekty auditu a komunikácia; Príprava auditu, simulovaný audit, správa z auditu; test

Termíny:

18.-19.4.2024 - Bratislava/on-line

13.-14.4.2024 - Online


Cieľová skupina

Kurz je určený pre osoby pracujúce v oblasti systémov manažérstva informačnej bezpečnosti, predstavitelia nižšieho, stredného a vrcholového manažmentu, no najmä pre pracovníkov organizácií, ktorí zastávajú resp. budú zastávať funkciu interný audítor pre SMIB.

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania, ktoré oprávňuje držiteľa k vykonávaniu interných auditov Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté študijné materiály.

Kontaktná osoba

Mgr. Lucia Horňáková
+421 903 580 019
lucia.hornakova@tuvsud.com

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať