Detail kurzu

Odborné minimum pre znalcov - Osobitné vzdelávanie - kurz

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave

Popis kurzu

Cieľom je poskytnúť základné legislatívne a metodické poznatky v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sú potrebné pre výkon činnosti znalcov, prekladateľov a tlmočníkov, potrebné pre výkon činnosti znalcov

viac informácií

Obsah kurzu

  • Právne aspekty znaleckej činnosti/Právne aspekty tlmočníckej a prekladateľskej činnosti
  • Súdne inžinierstvo

Cieľová skupina

  • odborní pracovníci vykonávajúci funkciu znalcov a potrebujú si rozšíriť poznatky v odbore Ekonómia a manažment,
  • odborní pracovníci ústredných orgánov štátnej správy, peňažných ústavov a iných organizácií, ktorí potrebujú pre výkon svojej činnosti odborné poznatky zo súdno – znaleckej činnosti,
  • odborníci a noví záujemcovia, ktorí sa chcú vzdelávať v oblasti určenia hodnoty podnikov, častí podnikov, prípadne zložiek majetku, prípadne majú záujem zapísať sa do zoznamu znalcov SR.

Kontaktná osoba

Ing. Ingrid Sieglová
+421 2/672 951 78
znalectvo.bbs@euba.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať