Detail kurzu

Odborné minimum pre znalcov - Osobitné vzdelávanie - kurz

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave

Popis kurzu

Znalecký ústav Ekonomická univerzita v Bratislave pripravuje v termíne od 08. 02. 2022 - 12. 02. 2022 online kurz odborného minima pre znalcov.

Cieľovou skupinou sú uchádzači o výkon znaleckej činnosti. Bližšie informácie Vám radi poskytneme na https://ccv.euba.sk/znalecky-ustav/popis


Obsah kurzu

Cieľom odborného vzdelávania je poskytnúť základné legislatívne a metodické poznatky v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášok, ktoré sú potrebné pre výkon činnosti znalcov, prekladateľov a tlmočníkov. Tiež základy právnych predpisov, týkajúcich sa výkonu znaleckej činnosti, metodiky výkonu činnosti, štruktúra a obsah znaleckých úkonov a vedenie denníka. 

Cieľová skupina

- uchádzači o výkon znaleckej činnosti

Certifikát Absolvent vzdelávacieho programu dostane osvedčenie o absolvovaní, ktoré preukazuje, že úspešne absolvoval akreditovaný vzdelávací program. Program je bez skúšky. Poznámka k cene

Cena odborného minima je 290,- Eur. Kurz prebieha online.

Kontaktná osoba

Mgr. Martina Prejsová
+421 2/672 953 60
martina.prejsova@euba.sk

Hodnotenie
Organizátor