Detail kurzu

Kariérne poradenstvo - vzdelávanie akreditované MŠVVaŠ SR - 92 hodín - Košice

Asociácia lektorov a kariérnych poradcov (ALKP)

Popis kurzu

Poznanie čo nerobiť, môže byť rovnako užitočné, ako poznanie čo robiť.

Dnešná doba je rýchla a vyžaduje si človeka prispôsobivého. Pokiaľ sa človek ďalej vzdeláva a získava nové vedomosti a zručnosti, stáva sa univerzálnejším. Počas vzdelávania sa stretáva s rôznymi postojmi, názormi, čo má vplyv na formovanie jeho osobnosti, nielen profesijnej, ale aj sociálnej. To všetko mu umožní lepšie reagovať a adaptovať sa na vzniknuté situácie, tak v pracovnom, ako aj osobnom živote.

Vedomosti získané počas štúdia už často krát nekorešpondujú s požiadavkami súčasného trhu práce. Hovorí sa, že ak pracujeme 5 rokov na jednej pozícii sme už na túto pozíciu „pristarí“. Tento fakt vieme ovplyvniť jedine rozvojom svojich vedomostí a zručností.

Prinášame Vám kurz, ktorý Váš život  obohatí v osobnom rozvoji a získate nové odborné vedomosti.

KURZ VEDÚ:

Hudecová Erika, Ing., KARIÉRNY PORADCA / LEKTOR

Emília Jányová Lopušníková, Mgr., KARIÉRNY PORADCA / LEKTOR

ZAČIATOK: 23. 9. 2022 - 8:00

KONIEC: 16. 10. 2022 - 16:00

ADRESA: Banská Bystrica, Partizánska cesta 97


Celé školenie trvá 5 dní a bude prebiehať v týchto dňoch: 26.3., 27.3., 28.3., 24.4. a 25.4.2021

Vzdelávanie je určené pre všetkých, ktorí uvažujú nad svojou kariérou. Pre všetkých, ktorí si uvedomujú, že takmer jednu tretinu života strávia v zamestnaní. Pre tých, ktorí chcú prežiť približne 90 720 hodín šťastného a úspešného života? Lebo byť spokojný v práci často znamená aj šťastný život. Pozitívne zmeny v  pracovnom a následne v osobnom živote môže naštartovať  kurz „Kariérne poradenstvo“.  Kariérnym poradenstvom pomôžete sebe alebo môžete pomáhať iným ako „kariérny poradca“.


Obsah kurzu

Modulový kurz Kariérne poradenstvo je akreditovaný Ministerstvom školstva. Päť modulov je logicky previazaných, pričom každý z modulov predstavuje ucelený komplex informácii a postupov viažúcich sa k danej téme. Modulovým vzdelávaním dávame priestor účastníkom vzdelávania vybrať si oblasť, v ktorej potrebujú posilniť svoje vedomosti a kompetencie za účelom zvýšenia kvality svojej práce. Za každý modul môže účastník vzdelávania získať osvedčenie o absolvovaní s celoštátnou platnosťou.

1. modul:      Všeobecné aspekty kariérneho poradenstva – 10 hodín
2. modul:      Tréning zručností kariérneho poradcu – 24 hodín
3. modul:      Metódy a formy práce kariérneho poradcu – 24 hodín
4. modul:      Špecifiká cieľových skupín kariérneho poradenstva – 10 hodín
5. modul:      Multidisciplinárny charakter kariérneho poradenstva – 24 hodín

Vzdelávací program je akreditovaný MŠVVaŠ SR.

Pre koho je školenie určené

Pre všetkých záujemcov, ktorí uvažujú o svojej kariére alebo sa chcú realizovať ako kariérny poradcovia.

Rozsah kurzu:  92 hod

Čas vzdelávania: 8.00 – 16.00 hod

Štandardná cena: 450,00 Eur


Forma záverečnej skúšky:

test.

Ku kurzu dostanete:

  • kvalitné študijné materiály, praktické ukážky a cvičenia,
  • príjemnú atmosféru,
  • fundovaného lektora s dlhoročnou praxou,
  • absolvovaním školenia získate osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania.

Cieľová skupina

Pre všetkých záujemcov, ktorí uvažujú o svojej kariére alebo sa chcú realizovať ako kariérni poradcovia.
Certifikát Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu akreditovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Kontaktná osoba


0919 185 148
alkp@alkp.sk

Hodnotenie
Organizátor