Detail kurzu

Hodnotenie, riadenie výkonnosti firmy i zamestnancov – Ako nastaviť vo firme efektívny systém

a_set, s.r.o.

Popis kurzu

Aby hodnotenie nebolo len byrokratickou povinnosťou   

Odporučíme ako efektívne nastaviť a využívať v praxi systém hodnotenia a riadenia výkonu. Získate prehľad o systémoch riadenia výkonnosti zamestnancov a spoznáte zásady účinných systémov hodnotenia. Ukážeme, ako systém vytvoriť, poprepájať s inými personálnymi nástrojmi a nastaviť na podmienky firmy. Odporučíme, ako pripraviť manažérov i zamestnancov k profesionálnej realizácii hodnotenia. Naučíme, ako využívať hodnotiaci rozhovor na cielené riadenie výkonnosti a rozvoja firmy, tímov i jednotlivcov . Upozorníme, ako sa vyhnúť najčastejším chybám, ako komunikovať a administrovať systém.

Obsah kurzu

Prečo systém hodnotenia vo firmách často zlyháva? 

Hodnotenie ako proces - účastníci, ich potreby, ciele a ohrozenia

Náročné situácie – čoho sa obávame

Riadenie výkonnosti - procesy vers. ľudia

Prepojenie hodnotenia na ostatné personálne systémy – ako si vypracovať metodiku

Hodnotenie / Riadenie výkonnosti (krátkodobá a dlhodobá výkonnosť...)

Hodnotenie - vs. firemná kultúra, stratégia, obchodný plán, ...

Hodnotenie – hodnotíme správanie alebo výsledky?

Hodnotenie - vs. firemná kultúra, stratégia, obchodný plán, ...

Hodnotenie – vs. Rozvoj a vzdelávanie - cielený rozvoj a motivácia zamestnancov

Čo môžeme / vieme hodnotiť?

Hodnotiace kritériá a stupnice hodnotenia

Hodnotiaci hárok  a Hodnotiace rozhovory

Dohoda na výsledku hodnotenia a čo ďalej? 

Hodnotenie – implementácia a administrácia systému (ako eliminovať chyby a byrokraciu...)

Hodnotenie - interná komunikácia 

Hodnotiace kritériá a stupnice hodnotenia 

Hodnotiaci hárok

Hodnotiace rozhovory - ako viesť rozhovory s rôznymi typmi zamestnancov

Najčastejšie chyby pri hodnoteníCieľová skupina

  • Majitelia firiem
  • Manažéri na všetkých stupňoch riadenia
  • HR manažéri a špecialisti
Certifikát Osvedčenie o absolvovaní Poznámka k cene

pri účasti dvoch účastníkov z jednej spoločnosti jeden platí celú cenu, druhý má 30% zľavu

Kontaktná osoba

Ing. Iveta Uhrová
0903734646
iveta.uhrova@a-set.sk

Hodnotenie
Organizátor