Detail kurzu

Hodnotenie výkonnosti podniku, Balanced Scorecard a X - matrix v digitálnom controllingu

MENTIS s.r.o.

Popis kurzu

Nedosahuje Vaša firma požadované výsledky? Máte problém dosiahnuť dobrú likviditu? Ste v strate a neviete sa z nej dostať? Chýbajú Vám často finančné prostriedky? Chcete riešiť náklady? Domnievate sa, že ľudia nepodávajú dostatočný výkon a robia neefektívne? Máte obavy z budúcnosti, či poklesu výkonov? To je len niekoľko otázok, na ktoré sa Vám pokúsime dať odpoveď v našom seminári. Zároveň Vám poskytneme rady a návody ako zlepšiť riadenie firmy, finančné riadenia, plánovanie a ďalšie procesy, ktoré Vám nefungujú efektívne a brzdia výkony podniku. Ponúkame Vám vyše dvadsať rokov získavania znalostí z praxe z oblasti riadenia podnikov.

Obsah kurzu

 • Controlling ako nová filozofia riadenia. Ciele, úlohy a nástroje controllingu v organizácii.
 • Dashboard vo finančnom controllingu a interpretácia výsledkov finančného riadenia.
 • Tvorba ekonomickej pridanej hodnoty v organizáciách, metriky a hýbatelia.
 • Zmeny v nákladovom controllingu a nový pohľad na nákladovú štruktúru.
 • Moderný a inovatívny prístup ku kalkuláciám.
 • Ako využiť tradičné i netradičné členenie nákladov pri nákladovom controllingu.
 • Hlavné kalkulačné metódy a ktoré z nich je kedy vhodné použiť.
 • Ako zaviesť procesný controlling a vytvoriť procesný model?
 • Využiť pre NC účtovníctvo, alebo manažérsku nadstavbu.
 • Strategický controlling ako súčasť podnikového controllingu.
 • Hodnotenie výkonnosti organizácie ako moderný pohľad na controlling

Cieľová skupina

Cieľom seminára je poskytnúť manažérom, odborným pracovníkom, majiteľom, ale aj ostatným záujemcom, ktorí sa zaujímajú o problematiku riadenia, komplex znalostí, ktoré ich posunú v riadení firmy vyššie. Na príkladoch z praxe, alebo priamo na príklade účastníckych organizácií budú odprezentované postupy ako pristupovať efektívne k riešeniu týchto problémov a nasmerovať firmu k úspechu.

Certifikát Ako účastník online seminára získate CERTIFIKÁT. Poznámka k cene

Cene školenia sú pracovné materiály a certifikát.

Kontaktná osoba

Ladislav Rau
+421 2/634 523 29
mentis@mentis.sk

Hodnotenie
Organizátor