Detail kurzu

Jazykové kurzy ANGLIČTINA, NEMČINA, TALIANČINA, ŠPANIELČINA a FRANCÚZŠTINA

Agentúra Your Choice!

Popis kurzu

Kurzy sú určené pre všetky úrovne záujemcov o cudzie jazyky.

Pri výuke cudzieho jazyka sa využívajú tradičné postupy spolu s modernými učebnými materiálmi a pomôckami(inte­raktívna tabuľa, web, CR-rom, autentické nahrávky, videá)

Počas výučby sa rovnomerne precvičujú všetky zložky jazyka hovorenie,čítanie, počúvanie, písanie) Najväčší dôraz sa však kladie na schopnosť porozumieť a schopnosť vyjadriť sa.

Obsah kurzu

Náš štýl je zameraný na praktické používanie cudzieho jazyka.

Na hodinách sú rovnomerne zastúpené všetky zložky jazyka hovorenie, čítanie, počúvanie, písanie a gramatika v kontexte týchto zručností.

Naši lektori sú kvalifikovaní a skúsení. Hodiny sú vedené interaktívne a veľa sa komunikuje.

Materiály nie sú zahrnuté v cene kurzu, ale našim študentom zabespečujeme matriály so zľavou 25% z bežnej ceny.

Cieľová skupina

Záujemci o kurzy v anglickom, nemeckom, talianskom, španielskom alebo francúzskom jazyku:

  1. verejnosť
  2. firemné skupiny (majú dohodnutú hodinovú sadzbu) – výučba prispôsobená potrebám skupiny (komunikatívna alebo odborná slovná zásoba)
  3. individuálna výučba (u nás, u Vás)
  4. maturanti
  5. deti (rôzne úrovne a rôzne vekové skupiny)
Poznámka k cene

cena na 1 jeden semester 32 vyučovacích hodín

Kontaktná osoba

Your Choice - jazykový inštitút
+421 949 494 947
info@yourchoice.sk

Hodnotenie
Organizátor