Detail kurzu

Helen Doron: kvalitné kurzy angličtiny pre bábätká, deti a mládež do 18 rokov

Helen Doron Petržalka a Devínska Nová Ves

Popis kurzu

Helen Doron centrum ponúka:

 • 10 kurzov ranej výučby Helen Doron Early English pre deti od 3 mesiacov do 12 rokov
 • 4 kurzy Helen Doron Teen English šité na mieru tínedžerov od 12 do 18 rokov
 • letné anglické tábory pre deti od 4 do 12 rokov
 • narodeninové oslavy v angličtine na 6 rôznych spôsobov pre deti od 4 do 9 rokov
 • testovanie na získanie medzinárodného certifikátu PTE (Pearson Test of English) pre deti od 8 do 18 rokov – sme akreditovaným testovacím centrom PTE

Obsah kurzu

Helen Doron Early English:

Je metóda materinského jazyka. Ide o jedinečne ucelenú metódu ranej výučby angličtiny, ktorá umožňuje to, že deti absorbujú, osvojujú si anglický jazyk rovnakým spôsobom, akým sa učia svoj rodný jazyk – prirodzene, so sebavedomím a s ľahkosťou. Hodiny sú plné hier a zábavných aktivít, na ktoré sa deti tešia. Deti sú motivované a dosahujú viditeľné výsledky.

Založila ju známa britská lingvistka a pedagogička Helen Doron na základe vedeckých poznatkoch a dlhodobých skúsenostiach s deťmi pred vyše 25 rokmi. Dnes sa ňou deti úspešne vzdelávajú v 30-tich krajinách sveta, na SR vo vyše 30-tich mestách.

 • Metóda je založená na opakovanom počúvaní autentických nahrávok so správnou výslovnosťou a prízvukom. Každá z vyučovacích hodín je vedená výhradne v anglickom jazyku, kedy sa dieťa záživným spôsobom učí chápať a používať už známy obsah z CD nahrávok.
 • Do 7 rokov sa informácie o cudzích jazykoch ukladajú do rovnakej oblasti mozgu ako pre materčinu. Podobným spôsobom ako sa dieťa učí svoj materinský jazyk, učíme my angličtinu, pričom stimulujeme všetky zmysly dieťaťa. Ideálny čas na začatie učenia cudzieho jazyka je do 7 rokov, avšak platí, čím skôr sa začne, tým ľahšie to ide.
 • Vyučujeme interaktívnym spôsobom cez hry, výtvarné, pohybové, divadelné aktivity tak, aby sa u dieťaťa rozvíjalo myslenie a celková mozgová kapacita, ako aj jeho osobnosť.
 • Najlepšou motiváciou pre dieťa je radosť a zážitky z vyučovacích hodín spojené s pozitívnym prístupom a podporou zo strany učiteľa. Rešpektujeme osobnosť dieťaťa a budujeme v ňom pocit sebavedomia a vnútornej istoty.
 • Pre maximálnu intenzitu a účinnosť výučby sú deti vyučované v malých skupinkách od 4 do 8 detí s dôrazom na komunikáciu.
 • Pre Vaše dieťa ponúkame nadväznosť výučby počas 10 rokov. Dieťa si tak rozširuje svoje znalosti anglického jazyka bez potreby neustáleho vracania sa k základom.
 • Naše učebné materiály boli vyvinuté tímom špecialistov z oblasti lingvistiky, pedagogiky a psychológie na čele s Helen Doron. Pracovné zošity obsahujú veľa interaktívnych aktivít, ako vystrihovačky, nálepky, omaľovánky a skladačky.
 • Kurzy vedú certifikované učiteľky, ktoré sa priebežne vzdelávajú v internom vzdelávacom systéme.
 • V prípade absencie poskytneme Vášmu dieťaťu náhradné hodiny.
 • Kurz obyčajne trvá 10 mesiacov, 1× do týždňa a jedna hodina má od 45 do 90 min., podľa úrovne kurzu. Pri výučbe jazyka je dôležitá systematická, pravidelná a dlhodobá výučba ako pri učení hry na hudobný nástroj.

Nové kurzy sa otvárajú počas celého roku podľa záujmu, najčastejšie od septembra do októbra a od januára do marca.

V prípade záujmu kontaktujte centrum a objednajte sa spolu s dieťaťom na bezplatnú ukážkovú hodinu angličtiny.

www.helendoron.sk

Helen Doron Teen English:

 • Skladá sa zo 4 stupňov a je šitý na mieru pre tínedžerov od 12 do 18 rokov.
 • Vedie ho skúsený lektor priamo v angličtine v užšom kolektíve rovesníkov.
 • Posilňuje aktívnu komunikáciu, aby sa mladí ľudia dohovorili kdekoľvek.
 • Podporuje školské učivo, pripravuje na maturitné skúšky a medzinárodné testy.
 • Pokrýva 4 úrovne jazykovej zdatnosti Spoločného európskeho rámca pre jazyky.
 • Jedinečný učebný set obsahuje aj knižné, hudobné a filmové CD a DVD nosiče.
 • Kurz obyčajne trvá 2–3 semestre, 2× týždenne, 60 min. + konzultačno-doučovacie hodiny

Tínedžeri si hravo vycibria bežnú angličtinu a osvoja užitočné výrazy:

 • čítaním a diskusiou o zaujímavých sociálnych a osobných témach
 • počúvaním a porozumením popových piesní z dielne Helen Doron
 • komunikáciou s autormi piesní na Facebooku a Twitteri
 • sledovaním britských relácií a videoklipov
 • prácou na školských i domácich projektoch

Nové kurzy sa otvárajú počas celého roku podľa záujmu, najčastejšie od septembra do októbra a od januára do marca.

V prípade záujmu kontaktujte centrum a objednajte sa na zoraďovací test alebo rozhovor.

www.helendoronenglish.sk

Cieľová skupina

 • Kurzy Helen Doron Early English: pre deti od 3 mesiacov do 12 rokov. Deti do 3–4 rokov navštevujú kurz v sprievode rodiča či inej zodpovednej osoby.
 • Kurzy Helen Doron Teen English: pre deti od 12 do 18 rokov.
Certifikát Robíme testy na získanie medzinárodného certifikátu PTE (Pearson Test in English) pre deti od 8 rokov. Poznámka k cene

Cena je za mesačné obdobie a je orientačná. Nie je v nej zahrnutý učebný set s CD na celý kurz. Cenník Vám poskytneme na požiadanie.

Hodnotenie
Organizátor