International House Bratislava

International House Bratislava poskytuje komplexné služby v oblasti jazykového vzdelávania. Sme členom medzinárodnej siete jazykových škôl International House World Organisation. Okrem firemného vzdelávania ponúkame jazykové kurzy pre verejnosť (dospelých aj deti) organizované v dvoch semestroch každý školský rok. Okrem kurzov sme autorizovaným centrom pre Cambridge skúšky.

Konanie kurzov:

  • Moskovská 13, Bratislava
  • Námestie SNP 14, Bratislava
  • Live online vo virtuálnych triedach

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín