Detail kurzu

Tímové koučovanie - TeamCoaching with the SolutionCircle (akreditovaný ICF ako ACSTH)

Co/Man, 1. systemická, spol. s r. o.

Popis kurzu

Tento úvodný 2-dňový workshop vám pomôže osvojiť si základné princípy tímového koučovania, oboznámiť sa s jeho prvkami a precvičiť si ich tak, aby ste ich ihneď mohli použiť vo svojej praxi.

Ako účastník/čka úvodného workshopu môžete pokračovať v rozvoji svojich spôsobilostí a postupne absolvovať celý 7-denný kurz. Získate tým medzinárodný certifikát v tímovom koučovaní s akreditáciou ICF – Medzinárodnej federácie koučov.

Obsah kurzu

Obsah workshopu aj celého kurzu vychádza z prístupu zameraného na riešenie – Solution-focused (vznikol v 80. rokoch 20. storočia v pomáhajúcich profesiách). Je výsledkom 15-ročnej manažérskej a koučovskej praxe autora metodiky SolutionCircle, Daniela Meiera (SolutionSurfers International Švajčiarsko) a jeho spolupracovníčky, jednej z najzaujímavejších špecialistiek na prácu so skupinami v nemecky hovoriacich krajinách, Katalin Hankovszky Christiansen.

Kľúčové témy úvodného workshopu:

  • Individuálne, tímové a skupinové koučovanie – podobnosti a rozdiely
  • Zameranie na riešenie: Tri kľúčové prvky účinného spôsobu, ako stanovovať ciele a odhaliť zdroje ľudí
  • Dojednávanie kontraktu v tímovom koučovaní
  • Kruh riešenia: Osem prvkov na zlepšenie výkonu tímu a riešenie konfliktov.
  • Ako vytvoriť spoluprácu medzi „špeciálne obdarenými“ ľuďmi v tímoch
  • Otázky a prípady z vašej každodennej praxe

Cieľová skupina

Majitelia firiem, manažéri všetkých úrovní, špecialisti pre ľudské zdroje, interní lektori a interní koučovia.

Certifikát Certifikát ACSTH vydaný inštitútom SolutionSurfers International (akreditovaný Medzinárodnou federáciou koučov) Poznámka k cene

Pri účasti 3 a viac ľudí z jednej organizácie zľava 10 %.

Kontaktná osoba

Klára Giertlová, PhDr., zakladajúca členka a prvá predsedníčka Slovenskej asociácie koučov (lektorka, odborný garant)
+421 48/423 16 72
info@kouc.sk

Hodnotenie
Organizátor