Soitron, a.s.

Predstavenie spoločnosti

Spoločnosť Soitron, a.s. pôsobí na európskom trhu ako popredný systémový integrátor v oblasti IP telefónie, IP call centier, informačnej bezpečnosti, IT outsourcingu a sieťovej integrácie. Zamestnáva viac ako 660 IT odborníkov a jej konsolidovaný ročný obrat presiahol 1 mld. Sk. Soitron prebral kompletné aktivity, know-how a pozíciu na trhu, ktorú za 15 rokov svojej existencie vytvorila akciová spoločnosť Tronet a navyše k nej pridal dynamický rast v oblasti outsourcingových služieb.

História školiaceho centra

Školiace stredisko Soitronu (predtým Tronetu), má už viac ako sedem ročnú tradíciu. V júni 2001 bolo otvorené autorizované školiace stredisko pre SR poskytujúce školenia produktov Compaq a Microsoft. Neskôr po fúzii spoločností Compaq Computer a Hewlett Packard si Tronet udržal svoju pozíciu a potvrdil vysokú kvalitu a odbornosť poskytovaných školení. Od roku 2003 školiace stredisko rozšírilo svoje portfólio o kurzy produktov značky CISCO. V tomto istom roku sa Tronet na základe zmluvy s VUE, divíziou elektronického testovania koncernu NCS Pearson Inc. stal certifikovaným testovacím strediskom. Vzdelávacie a certifikačné programy sú čo najlepšie prispôsobené požiadavkám IT špecialistov. Cieľom programov je vytvoriť a udržiavať vysokú úroveň technických vedomostí požadovanú pre optimálnu integráciu jednotlivých produktov v komplexných riešeniach. Stredisko je vybavené najnovšou technikou. Školenia vedú špičkoví školitelia, ktorých skúsenosti vychádzajú z reálnej praxe. Testovanie špecialistov prebieha on-line cez Internet priamo v školiacom centre. Školiace stredisko počas svojej existencie vyškolilo už takmer 1100 externých a interných IT špecialistov.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín