Detail kurzu

Plánovanie a začiatok projektov

next level academy

Popis kurzu

Na tomto tréningu sa dozviete, ako pre Váš projekt zorganizovať nádejný inicializačný a štartovný proces a tak vypracovať solídny základ pre riadenie projektu, pretože štart je tá najkritickejšia fáza. Čo sa tu zanedbá, sa dá na projekte korigovať často so zbytočnou námahou navyše.

Obsah kurzu

 • Čo je to projekt a projektové riadenie
 • Ako projekty vznikajú – proces inicializácie
 • Ohraničiť projekt a vytvoriť jasné zadanie projektu
 • Vytvoriť analýzu okolia (stakeholderov) projektu
 • Správne nastaviť ciele projektu
 • Vytvoriť plán výstupov a štruktúru prác (WBS) projektu
 • Projekt časovo efektívne naplánovať: zadefinovať míľniky a vytvoriť Ganttov diagram
 • Vykalkulovať plán ľudských zdrojov a nákladov
 • Navrhnúť správnu organizačnú štruktúru projektu a efektívne komunikačné štruktúry
 • Vytvoriť plán rizík a nasadiť preventívne opatrenia
 • Udržiavať dokumentáciu projektu
 • Nastaviť začiatočné procesy projektu
 • Usporiadať efektívny kick-off meeting a plánovací workshop projektu


Prečo sa zúčastniť?

 • Potrebujete rýchlo a efektívne získať všetky potrebné znalosti pre úspešné riadenie Vášho nového projektu?
 • Efektívna príprava pre absolvovanie certifikačných skúšok: IPMA®, PMI-PMP® 
 • Obsah je v súlade s medzinárodnými štandardmi projektového riadenia (IPMA®, PRINCE2®, PMI®, ISO10006, ISO21500, PCM)
 • Príprava na kariéru projektového profesionála
 • Naučené znalosti budete okamžite aplikovať na Vašom projekte
 • 50% vysvetlenie teórie50% praktická práca na reálnych projektoch a prípadových štúdiách z praxe 


Čo získate:

 • Individuálny feedback od skúsených lektorov a ostatných účastníkov
 • Zdieľanie znalostí a skúseností v rámci skupín
 • Kvalitne vypracované študijné materiály - anglická/ nemecká kniha "Let your projects fly", prezentácia ku každému modulu
 • Medzinárodné know-how - získajte rovnaké know-how ako projektoví profesionáli na celom svete
 • Networking v rámci projektovej komunity 
 • Praktický a obľúbený softvérový nástroj na riadenie projektov - next project light

Cieľová skupina

Pre všetkých záujemcov o moderné projektové riadenie.
Kurz slúži aj ako príprava na certifikáciu projektových manažérov podľa štandardov PMI® a IPMA®.

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

V cene školenia sú pracovné materiály a certifikát.

Hodnotenie
Organizátor