Detail kurzu

Efektívne vedenie ľudí a ich výkonu - nástroj k identifikácii zamestnancov /Spoznaj sám seba i svojich ľudí/

a_set, s.r.o.

Popis kurzu

Pracovné správanie a aj výkonnosť ľudí je ovplyvnená ich presvedčeniami. Cieľom kurzu je spoznať rôzne typy ľudského správania v štyroch základných rovinách. Pomôžeme vám „objaviť“ štýl správania, sústredíme sa na rozdiely povahových typov. Ak lepšie porozumiem sebe a spoznám iných, zlepší sa komunikácia i spolupráca. Pomôžeme nájsť a spoznať vhodný štýl vedenia a motivačné techniky pre jednotlivé povahové typy. Pretrénujeme si spoločne obtiažne rozhovory, dávanie kritiky a riešenie problémových situácií. Predstavíme a budeme pracovať s nástrojom D.I.S.K.

Obsah kurzu

1. Deň Ľudská povaha Aké faktory ovplyvňujú povahu? Osobnostný koeficient – PQ

Model ľudského správania Štyri základné povahové typy Orientácia na vzťahy a na úlohy

Analýza povahových typov Povaha – typy D.I.S.C. Charakteristické vlastnosti Prečo sa protiklady priťahujú

Motivačné techniky Motivačné techniky pre D.I.S.C

2. Deň

Komunikácia – ako viesť obtiažne rozhovory Každý človek je iný Konštruktívna kritika a účinná spätná väzba Konflikty a ich riešenie

Komunikačné stratégie Taktika jednania Problematický partner

Nácvik modelových situácií Efektívne yyužívanie nástroj D.I.S.K. v praxi

Cieľová skupina

  • Majitelia firiem
  • Manažéri na všetkých stupňoch riadenia
  • HR manažéri a špecialisti
Certifikát Osvedčenie o absolvovaní Poznámka k cene

pri účasti dvoch alebo troch účastníkov z jednej spoločnosti jeden platí celú cenu, druhý a tretí majú 50% zľavu

Kontaktná osoba

Mgr. Roman Prónay
02 4464 0172 - 3
a-set@a-set.sk

Hodnotenie
Organizátor