Detail kurzu

Asertivita - podpora efektívnej komunikácie / Asertívne vyjednávanie/ Neverbálna komunikácia - tajomstvo reči tela/ Efektívna komunikácia cez telefón; kurz

a_set, s.r.o.

Popis kurzu

A/ Asertivita – podpora efektívnej komunikácie- Cieľom kurzu je zlepšiť komunikačný štýl. Naučíme, ako komunikovať, aby moja komunikácia nevyvolávala útok toho druhého. Zacielime na partnerskú komunikáciu. Asertivita pomáha zvládať / predchádzať konfliktným situáciám. Pretrénujeme asertívne techniky, ktorými dokážeme presadiť svoje požiadavky a potreby tak, aby sme zbytočne neubližovali iným, aby sme kontrolovali svoje správanie a zachovali si sebaúctu aj vtedy, keď pociťujeme úzkosť alebo máme pocit, že situáciu prestávame zvládať.

Účastníci kurzu sa naučia: · Rozpoznávať agresívne a pasívne správanie · Zoznámia sa s technikami používania asertívneho správania · Naučia sa kedy používať asertívne správanie · Spoznajú asertívne práva · Naučia sa asertívne riešiť konfliktné situácie · Naučia sa asertívne povedať NIE · Spoznajú asertívne techniky v komunikácií · Naučia sa ako reagovať na kritiku

B/ Asertívne vyjednávanie Cieľom je poznať a zlepšiť štýl jednania a stratégiu vyjednávania. Účastník sa bude vedieť pripraviť na proces vyjednávania. Naučí sa rôzne techniky a taktiky.

C/ Neverbálna komunikácia – Tajomstvo reči tela Cieľom kurzu je rozvinúť spôsobilosť všímať si signály, ktoré nám druhí vysielajú. Precvičíme si schopnosť identifikovať signály na základe modelových situácií a videonahrávok. Účastník bude vedieť efektívnejšie využívať neverbálnu komunikáciu v praxi.

D/ Efektívna komunikácia cez telefón

Cieľom 1 – dňového tréningu je osvojiť si zručnosti efektívnej komunikácie cez telefón. Účastníci sa naučia profesionálne jednať telefonicky so zákazníkmi, zdokonalia sa v dodržiavaní štruktúry rozhovoru a ozrejmia si typológiu klienta. Pretrénujú si aktívne počúvanie, dávanie spätnej väzby a zlepšia si prácu s hlasom. Naučia sa dávať do komunikácie empatiu a asertivitu. Získajú námety, ako sa vyhýbať chybám v telefonovaní. Súčasťou tréningu je aj zvládanie rôznych typov klientov.

E/ Sila v otázkach S položenou otázkou sa okamžite mení sústredenie nášho vedomia. Cieľom tréningu je naučiť účastníka využívať silu otázok. Vhodne zvolené otázky sú účinným nástrojom v sebarozvoji, komunikácii, či predaji. Účastník sa naučí klásť si otázky, ktoré podnietia jeho tvorivosť a inováciu pri hľadaní riešení. Spozná techniku kladenia otázok pri spolupráci s druhými – naučí sa efektívne viesť rôzne typy rozhovorov so zamestnancami, viesť stretnutia, či mítingy.

Obsah kurzu

Asertivita – podpora efektívnej komunikácie

1. deň Ø Hlavné myšlienky asertivity Ø Sebapoznanie a mapovanie asertívnych zručností Ø Postoje interpersonálnej komunikácií Ø Transakčná analýza a riešenie konfliktov Ø Asertívne práva a povinnosti a ich využívanie v praxi Ø Zásady asertívneho odmietnutia a asertívne NIE Ø Asertívne techniky a ich využitie v praxi Ø Ako prijať a reagovať na kritiku Ø Nemanipulujeme a nenechávame sa manipulovať 2. deň Ø Spoznajme agresívne, pasívne a asertívne správanie v praxi Ø Techniky asertívneho správania sa v životných situáciách Ø Cvičenia na riešenie konfliktných situácií v praxi Ø Nácvik odlišovania verbálnych a neverbálnych asertívnych prejavov Ø 10 typov pre rozvíjanie asertivity Ø Techniky zvládania kritiky a schopnosť poskytovať kritiku v modelových situáciách Ø Nácvik techniky na rozvoj schopnosti povedať NIE Ø Cvičíme sa v kontramanipulácií

B/ Asertívne vyjednávanie

  • Štýly jednania a stratégie vyjednávania – Modelová situácia – Príprava na vyjednávanie. Ciele, vzťah, limity a príležitosti – Formulácia spoločného záujmu a predaj cieľa – Kde všade a ako vyjednávam – Kedy použiť nátlakovú taktiku a nátlakové techniky

C/ Neverbálna komunikácia – Význam reči tela, vývoj – Ako sa zdokonaliť v identifikovaní signálov – Interpretácia jednotlivých zložiek: komunikácia prostredníctvom tváre, pohybov tela a končatín, gestikulácie, využívaním hlasových prvkov, postoja, vzdialenosti medzi komunikujúcimi, na základe emblémov…) – Praktický nácvik v identifikácii – Reč tela v rôznych životných situáciách – pohovor, presviedčanie … – Ako zanechať pozitívnu stopu – Využitie neverbálnej komunikácie v praxi

D/ Efektívna komunikácia cez telefón Osobná vs. profesná komunikácia Hlas a jeho význam v telefonickej komunikácii Efektívne telefonovanie Kladenie otázok Techniky aktívneho počúvania Štruktúra telefonátov Zvládanie ťažkých situácií Základné typy klientov a prvotná reakcia na nepríjemných klientov Práca s vlastnými emóciami Zvládanie námietok a Argumentácia Asertivita

E/ Sila v otázkach: Sila otázok Ako a kedy ich používať Ako správne klásť otázky Príklady z praxe – ako správne zvolené otázky zmenili beh dejín Ako využívať posilňujúce otázky pri zvládaní vlastných záťažových situácií Ako počúvať a vnímať druhých Použitie metódy GROW v rôznych typoch rozhovorov Nácvik so získaním spätnej väzby

Cieľová skupina

všetky pracovné pozície

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní Poznámka k cene

Pri jednodňovom kurze je cena 169,- + DPH, pri účasti dvoch alebo troch účastníkov z jednej spoločnosti jeden platí celú cenu, druhý a tretí majú 50% zľavu

Kontaktná osoba

Mgr. Roman Prónay
02 4464 0172 - 3
a-set@a-set.sk

Hodnotenie
Organizátor