Detail kurzu

ONLINE - Ako zadávať zákazky s nízkou hodnotou a podlimitné zákazky v zmysle legislatívnych zmien vrátane ukážky v IS EVO

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Zákazky s nízkou hodnotou sú neodmysliteľnou súčasťou života väčšiny verejných obstarávateľov. Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní práve v tejto oblasti priniesla významné zmeny ako aj výrazné zvýšenie finančných limitov. Pre nejedného verejného obstarávateľa je však dôležitý aj bežný postup zadávania podlimitnej zákazky. Ako zrealizovať zákazku s nízkou hodnotou a podlimitnú zákazku na dodanie tovaru/poskytnutie služby/uskutočnenie stavebných prác v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní... Aké legislatívne zmeny priniesla novela zákona o verejnom obstarávaní... Neopomenieme ani praktickú ukážku v module elektronickej platformy, ktorým je IS EVO, vzhľadom k zákonnej povinnosti používať od 1.2.2023 na komunikáciu vo verejnom obstarávaní výhradne elektronickú platformu pri podlimitných zákazkách a vymedzených zákazkách s nízkou hodnotou.

V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe. 

Obsah kurzu

Finančné limity.

Prípravná fáza.

Priebeh zákazky s nízkou hodnotou v závislosti od finančného limitu.

Čo je elektronická platforma. Kedy je jej použitie povinné a kedy nie.

Zákazka s nízkou hodnotou a elektronické trhovisko.

Súhrnná správa o zákazke s nízkou hodnotou.

Priebeh bežného postupu pre podlimitné zákazky.

Register partnerov verejného sektora a vymedzení verejní funkcionári – kedy a ako overovať.

Zákazky s nízkou hodnotou a podlimitné zákazky vo svetle metodických usmernení ÚVO.

Praktická ukážka v module elektronickej platformy, ktorým je IS EVO.

Vaše otázky.

Cieľová skupina

Určené pre verejných obstarávateľov a pre tých, ktorí majú o problematiku verejného obstarávania záujem.

Certifikát Potvrdenie účasti na seminári Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, online platforma

Kontaktná osoba

Adriana Matúšová
+421 914 124 580
vzdelavanie@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor