Detail kurzu

BRATISLAVA - „Praktický kurz verejného nákupu alebo nepoznané možnosti VO.“

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Väčšina školení z verejného obstarávania (VO) je zameraná na zákon, judikatúru, rozhodovaciu prax, skrátka: na právo. Problematika VO sa tak často zužuje na jedinú otázku: je VO súladné s právom?

Akoby jedinou kvalitou VO bola jeho legálnosť. Akoby bezvýnimočne platilo, že VO, ktoré je súladné so zákonom, je automaticky aj rozumný nákup. Ale je? Nemôže byť ukážkovo legálne VO súčasne katastrofálnym nákupom?

Poznanie zákona a jeho správneho výkladu je dôležité. Vďaka nemu vieme, čo je nelegálne robiť. Rovnako dôležité je však poznanie, že za hranicami toho nelegálneho sa nachádza nekonečný svet legálnych nástrojov, ktorých správny výber ovplyvňuje kvalitu verejného nákupu absolútne zásadným spôsobom.

Ak máte záujem rozšíriť si prehľad o tom, aké užitočné nástroje vo verejnom nákupe existujú, ak chcete lepšie rozlišovať, ktoré z nastavení je pre konkrétne VO vhodnejšie, a ktoré naopak, môže viesť k neúspechu, a ak sa na množstve konkrétnych príkladov chcete dozvedieť praktické tipy, ktoré Vám pomôžu pri nákupe, toto školenie je práve pre Vás.

Zíde sa Vám vlastný notebook.


Obsah kurzu

-      Súťaženie v kvalite:

o   Ako stanoviť relatívnu váhu jednotlivých kritérií vysvetlené na ilustratívnom príklade

o   Aké vzorce na prepočet ceny na body poznáme a prečo vzorec, ktorý používate, nemusí byť ten najvhodnejší

o   Musí byť cena vôbec kritériom?

-      Aukcie v praxi:

o   Riziká toho, čo poznáme pod názvom „elektronická aukcia“

o   Selaed-bid aukcia – elektronická aukcia, ktorú všetci používame a nevieme o tom

o   Dvojkolová sealed-bid aukcia

o   Brazílska aukcia v akcii

-      Ďalšie praktické témy:

o   Ako deliť zákazku na časti a ako nastaviť, aby nevyhral všetky časti jeden uchádzač

o   Ako sa radiť s trhom: PTK modernejšie a s menšou námahou

o   Ako mať viac súťažiacich v stavebných zákazkách: Stretnutie so stavbármi a spätná väzba od nich

o   PHZ – čo to je, prečo to málo kto chápe a kedy je lepšie ju nezverejniť

o   Automatizované šablóny – pre tých čo stále robia nudné veci, ktoré robiť nemusia

-      A iné... 

Cieľová skupina

Určený pre: praktikov verejného obstarávania, ktorí sa chcú dozvedieť o rozumných nástrojoch verejného nákupu z ekonomickej teórie a praxe

Certifikát Potvrdenie o účasti Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, občerstvenie behom dňa, skvelá káva z kávovaru, teplé a a studené nápoje.

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
0914 124580
vzdelavanie@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor