Detail kurzu

BRATISLAVA - Nebojte sa nadlimitných zákaziek – pripravujeme NLZ od A do Z po NOVOM

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Seminár je zameraný na vysvetlenie postupov pri zadávaní nadlimitných zákaziek podľa ustanovení zákona a v nadväznosti na praktické skúsenosti. Objasnenie jednotlivých inštitútov zákona vo vzťahu k nadlimitným postupom. Vzťahy zákona o verejnom obstarávaní k súvisiacim právnym normám. Seminár je určený pre administrátorov verejného obstarávania pre lepšie pochopenie vzájomných súvislostí medzi ustanoveniami zákona, súvislostí k iným právnym normám ako aj pre objasnenie postupných krokov v procese verejného obstarávania vrátane elektronizácie.

Obsah kurzu

  • Prehľad zákonnej úpravy a jednotlivých inštitútov verejného obstarávania a aplikácia v praxi.

  • Problematika opisu predmetu zákazky, predpokladanej hodnoty zákazky, podmienok účasti a kritérií na vyhodnotenie – povinnosti a súvislosti.

  • Vyhodnocovanie splnenia podmienok účasti/ponúk/častí ponúk/zmluvných podmienok, žiadosti o vysvetlenie

  • Neskĺznuť do „prehnaného formalizmu“

  • Etapa verejného obstarávania – súčinnosť uchádzačov.

  • Zrozumiteľnosť súťažných podkladov, návrhu zmluvy (inštitút súkromného obligačného práva vo verejnom práve).

  • Elektronizácia vo verejnom obstarávaní.

  • Vaše problémy a otázky. 


Cieľová skupina

primárne verejných obstarávateľov, obstarávateľov, ale aj dodávateľov, ktorí získajú poznatky o tom, aké nástrahy ich pri nadlimitných zákazkách čakajú

Certifikát Potvrdenie účasti na seminári Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, občerstvenie, teplé a studené nápoje, zabezpečený obed

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
+421 914 124 580
adriana.matusova@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor