Detail kurzu

Aplikácia vybraných ustanovení Civilného sporového poriadku v praxi

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

 1. Mechanizmus uzatváranie zmlúv vo vzťahu k dôkaznému bremenu v súdnom spore
 2. Vybrané otázky Civilného sporového poriadku:
  • Prostriedky procesného útoku a obrany,
  • Zákonná a sudcovská koncentrácia konania,
  • Lehoty,
  • Podanie a žaloba,
  • Predbežné prejednanie sporu,
  • Kontumačné rozsudky,
  • Ospravedlnenie na pojednávanie,
  • Pojednávanie,
  • Neodkladné opatrenie .....
 3. Diskusia, otázky a riešenie aktuálnych problémov účastníkov.

Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor