Detail kurzu

Zníženie FLUKTUÁCIE vo výrobných firmách s využitím potenciálu manažérskych zručností

eventive, s. r. o .

Popis kurzu

Cieľom vzdelávania je oboznámenie účastníkov vzdelávania so spôsobom motivácie zamestnancov vo výrobnej spoločnosti.

Správnou motiváciou a efektívnou komunikáciou Vám ukážeme, ako vytvoriť lepšiu atmosféru na pracovisku, v ktorej sa budú zamestnanci cítiť dobre, a Vy tak predídete fluktuácii. Dozviete sa, ako byť správnym motivátorom, ale aj to, ako ísť svojim zamestnancom príkladom, a ako rozširovať dobré návyky vo firme.

Obsah kurzu

Demotivácia verzus motivácia

 • Generácia X a Y – ako s nimi efektívne komunikovať
 • Motivácia a vyhorenie
 • Efektívne aktívne počúvanie
 • Ako počúvať a byť empatický
 • Budovanie dôvery na pracovisku
 • Komunikácia ako základ atmosféry na pracovisku

Štýly riadenia podľa zrelosti zamestnanca

 • Poznaj štýly riadenia podľa zrelosti zamestnanca
 • Rozpoznajte štýl riadenia a zvoľte správnu komunikáciu
 • Ako riešiť konfliktné situácie na pracovisku
 • Spätná väzba a hodnotiace rozhovory s využitím asertívnej komunikácie
 • Ako správne a komu delegovať pracovné úlohy

Ako zachovať dobré návyky vo firme a zároveň byť pripravený na zmeny

Diskusia – riešenie konkrétnych prípadov z praxe účastníkov seminára

Cieľová skupina

 • pracovníci HR oddelení predovšetkým vo výrobných spoločnostiach
 • lídri, majstri vo výrobných spoločnostiach
 • riaditelia výrobných spoločností
Poznámka k cene

Celková cena zahŕňa: jednodňový tréning, pracovný materiál, občerstvenie (2x coffee break), certifikát o absolvovaní tréningu.

Kontaktná osoba

Nikola Sedláčková
+421 907 403 253
nikola@eventive.sk

Hodnotenie
Organizátor