Zelený klobúk s. r. o.

Zelený klobúk je tréningová a poradenská spoločnosť a prostredníctvom originálnych vzdelávacích  programov spája príjemné s užitočným. Zameriava sa na firemné vzdelávanie a osobný rozvoj. Pre firemných klientov ponúka možnosti podporiť najmä ľudský potenciál v tímoch a približovať sa k firemným cieľom. Účastníkom ponúka možnosti, ktoré podporujú približovanie sa viac k sebe samému ako i zameriavanie sa na vlastný potenciál, talent a sebauvedomenie si vlastných možností.

Po účasti na vzdelávacích aktivitách pod Zeleným klobúkom si účastník odnesie nielen to, čo potrebuje k problematike tréningu ale aj nové znalosti, zážitky s prírodnou tématikou a uvedomenie si, že odpovede poznáme všetci. Vzdelávacie aktivity sú realizované  profesionálnym tímom pre konkrétnu oblasť, a to s dávkou entuziazmu a zanietenosti pre svoju prácu.

Pôsobnosť spoločnosti: celoslovenská.

Sídlo spoločnosti: Bratislava - Karpatské námestie 10/A

Školiace a kancelárske priestory: Mierové námestie 52/6 Ilava


Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín