eventive, s. r. o .

Nikola Sedláčková je spoluzakladateľka spoločnosti eventive, s. r. o. a vášnivá podporovateľka psychometrických nástrojov Lumina Learning.

Vďaka nim pomáham ľuďom spoznať ich vlastný potenciál, kvality a limity. Až ich pochopením a poznaním seba samého sa môžeme posunúť ďalej a lepšie viesť iných.

Vo firemnom prostredí vzdelávam zamestnancov tak, aby boli motivovaní dlhodobo sa rozvíjať a aby ich rozvoj napĺňal a dával im zmysel. S majiteľmi a manažérmi firiem aktívne rozoberám procesy vedenia ľudí, spôsoby efektívnej komunikácie a dávania spätnej väzby.

Som autorkou vzdelávacieho programu Leadership 2.0 – Spoznajte svoj potenciál a objavte v sebe lídra.

Mojimi ďalšími obľúbenými témami sú biznis etiketa a riadenie projektov, čo využívam aj v neziskovej sfére. Ako dobrovoľníčka sa realizujem vo viacerých dobrovoľníckych projektoch ako Lesný klub Handrbolka (alternatívne spôsoby vzdelávania detí) a Trenčianska nadácia (fundraising a firemná filantropia).

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín