Detail kurzu

Angličtina na každodennú komunikáciu - intenzívny kurz

Súkromná jazyková škola iCan

Popis kurzu

Študent Jazykovej školy iCan študujúci v tomto vzdelávacom programe (intenzívne štúdium minimálne 25 hodín týždenne) môže požiadať o udelenie národného víza počas doby jazykového vzdelávania.

Cieľom kurzu je získať a prehĺbiť komunikačné kompetencie v anglickom jazyku na požadovanej úrovni A, B, C podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. Ide o prepracovaný koncept kurzu, vyučovanie zabezpečujú skúsený lektori, konverzačné hodiny vyučuje native speaker.

Obsah kurzu

Trvanie kurzu: 5 alebo 10 mesiacov.

Minimálny vek: 15 rokov.

Počet študentov v skupine: 5 – 12.

Čas trvania: najmenej 5 mesiacov.

Intenzita prípravy: 5 hodín denne, 25 hodín týždenne.

Cena: 2200 € / 5 mesiacov, 4000 € / 10 mesiacov.

Cieľová skupina

Tento program je určený pre Slovákov a cudzincov s pobytom v zahraničí alebo na Slovensku, hľadajúcich príležitosť štúdia angličtiny bez používania slovenského jazyka ako kontaktného jazyka. Kurz je vhodný pre študenta, ktorý má dostatok času a má motiváciu dosiahnuť za 5 mesiacov výrazný progres v úrovni ovládania jazyka. Minimálny vek študenta – 15 rokov.

Certifikát Osvedčenie o ukončení kurzu vydané v zmysle Vyhlášky o jazykovej škole č. 321/2008 Z.z Poznámka k cene

za 1 mesiac - 500, -eur. Cena za 5 mesiacov - 2200,- eur; 10 mesiacov - 4000,- eur

Hodnotenie
Organizátor