Súkromná jazyková škola iCan

O nás

Súkromná jazyková škola iCan, Lazaretská 8 bola zaregistrovaná Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR a je Ministerstvom akreditovaná od roku 1998. Sme najstaršia súkromná jazyková škola v Bratislave a štvrtá najstaršia škola v krajine. Kvalitu vzdelávania sme potvrdili celým radom ocenení. Názov našej spoločnosti doslova znamená „Dokážem to.“ To znamená, že po prihlásení sa k nám študenti budú môcť efektívne študovať a následne ovládať slovenský a anglický jazyk.

Navyše, akreditácia Ministerstva školstva umožňuje našim študentom získať oficiálny certifikát po absolvovaní kurzu a národné vízum na Slovensku! O národné vízum môže požiadať študent jazykovej školy na zastupiteľskom úrade a vydáva sa do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Je to najrýchlejší spôsob imigrácie na Slovensko.

iCan bola založená v roku 1998 a bola koordinátorom takých medzinárodných projektov, ako Socrates, Phare, Grundtvig-1 či Culture 2000, spolupracovala s Ministerstvom kultúry a Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, Európskym fondom pre sociálny rozvoj apod . Vo svojom klientskom portfóliu jazyková škola iCan má názvy firiem ako BILLA, s.r.o. Bratislava – Senec, VÚB, a.s. Bratislava, IZOMAT a.s., Nová Baňa, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Bratislava atď.

Ponúkame iba osvedčené a dobre metodicky prepracované študijné programy, ktoré boli úspešne otestované v zahraničí. Ak máte záujem o nespoplatnené štúdium v Slovenskej republike, obráťte sa na našu školu, a my vám garantujeme výsledky!