Detail kurzu

Príprava na maturitu zo stredoškolskej matematiky - Intenzívny kurz

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave

Popis kurzu

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave ponúka študentom – maturantom, ktorí majú záujem o štúdium na vysokých školách spoločenskovedného zamerania, možnosť pripraviť sa, získať a prehĺbiť poznatky potrebné pre štúdium na VŠ. 
Obsah kurzu


Získate a prehĺbite si poznatky a vedomosti zo stredoškolskej matematiky pod vedením skúseného pedagóga z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Kurz odporúčame k príprave maturitnej skúšky z matematiky. Nadobudnuté poznatky môžete neskôr využiť pre úspešné štúdium na vysokých školách spoločenskovedného zamerania. Cieľová skupina

Kurz je určený hlavne pre študentov maturantov a prípadne ostatných záujemcov o univerzitné štúdium v spoločenskovedných odboroch (napr. na Ekonomickej univerzite v Bratislave), ktorí majú záujem sa kvalitne a zodpovedne pripraviť na štúdium na VŠ a tak si uľahčiť prechod zo strednej školy na vysokú školu.

Poznámka k cene

Rozsah 36 hodín, termín piatok 16:00 - 19:20 hod.

Kontaktná osoba

PhDr. Eva Filusová
02/67295163
eva.filusova@euba.sk

Hodnotenie
Organizátor