Detail kurzu

Majster vo výrobe - vedenie a riadenie podriadených vo výrobných závodoch

BALANCED s.r.o.

Popis kurzu

Čo Vám školenie prinesie:
 • stanete sa efektívnejšími v riadení a vedení svojich podriadených,
 • budete vedieť pracovať efektívnejšie s menšou námahou a v kratšom čase,
 • budete plniť plány a dosahovať ciele načas a pod menším tlakom,
 • naučíte sa rozhodovať sa rýchlo a správne,
 • dozviete sa, ako byť obľúbený tak u podriadených ako u nadriadených,
 • zdokonalíte sa v zvládaní záťažových situácií na prevádzke,
 • ukážeme vám, ako ľahko a rýchlo riešiť konflikty,
 • naučíte sa do maximálnej miery využívať prostriedky, ktoré máte k dispozícii,
 • dozviete sa nové trendy v riadení a vedení podriadených,
 • zistíte, ako sa ľahko a rýchlo ľudí motivovať - pochopíte podstatu pochvaly ako veľmi silného motivátora,
 • poskytneme vám rady a triky, ako mať fungujúci tím,
 • ukážeme vám, ako skĺbiť limitovaný rozpočet personálnych nákladov a očakávania zamestnancov,
 • osvojíte si praktické postupy riadenia ľudí,
 • odhalíte vlastné preferencie v riadení a chyby, ktorých sa dopúšťate - dostanete odporúčania, ako sa v riadení a vedení podriadených zdokonaliť priamo v podmienkach vašej firmy. 
Pre koho je školenie určené:
 • pre majstrov vo výrobných spoločnostiach,
 • pre vedúcich zamestnancov výrobných spoločností,
 • pre teamleaderov na prevádzkach.

Obsah kurzu

 • efektívne organizovanie času na prevádzke a ako na to,
 • ako viesť podriadených k samostatnosti a neplniť za nich úlohy,
 • ako sa správne rozprávať s podriadenými,
 • kritika a pochvala a ich využitie,
 • kontrola úloh,
 • konštruktívna spätná väzba,
 • zameranie na výsledky,
 • riešenie konfliktov na pracovisku,
 • krízové situácie,
 • ako nefinančne motivovať podriadených,
 • nácvik rozhovoru s podriadeným,
 • nácvik pochvaly a kritiky,
 • sebapoznanie a poznanie podriadených.

Forma: e-learningu:

120 min. interaktívna on-line prednáška + diskusia cez platformu zoom.us (resp. podľa dohody)

 

120 min. -180 min.  – samoštudium- účastníci zároveň získajú on-line prístup k cvičebnici doplnenej o video prednášky/prezentáciu/ pdf / prezi.com

 

30 min. – Individuálna konzultácia. Každý z účastníkov získa možnosť individuálnej konzultácie s lektorom v rozsahu 30-40 min. cez platformu Skype, Zoom.us  (alebo inú po dohode s lektorom), kde je možnosť prediskutovať konkrétne otázky vzťahujúce sa k cvičebnici, či iným špecifickým oblastiam v riadení ľudí týkajúcich sa ich konkrétnej praxe.

V prípade, ak by ste chceli školenie zrealizovať priamo vo Vašich priestoroch či už individuálne alebo pre skupinu Vašich zamestnancov resp. obsahovo prispôsobiť kontaktujte priamo lektora: Dušan Straňák 0911 895 440, dusan@balanced.sk

 • Kurz je možné obsahom aj zameraním upraviť pre firemných zákazníkov podľa potreby. (4-12 účastníkov)
 • Termín školenia je možno individuálne dohodnúť.
 • Forma e-learningu:interaktívna on-line prednáška + diskusia cez platformu: MS Teams, Webex (resp. podľa potrieb a preferencií zákazníka)
 • +účastníci zároveň získajú on-line prístup k školiacim materiálom

Cieľová skupina

majstri vo výrobe, teamleadri,
Certifikát áno - poskytujeme + možnosť individuálneho koučingu po skončení tréningu
Hodnotenie
Organizátor