Detail kurzu

Public relation a event manažment alebo Ako vytvárať pozitívny obraz o firme / Marketing - hybná sila stratégií a obchodu úspešných firiem / Nove cesty v PR a marketingu / Sociálne siete - komunikácia a predaj prostredníctvom sietí

a_set, s.r.o.

Popis kurzu

Správne zvolená PR, marketingová a komunikačná stratégia vedie k úspešnému osloveniu a získaniu zákazníka. Cieľom kurzov je rozvinúť vedomosti o možnostiach i zákonitostiach PR a využití kreativity.

A/ Public relation a event manažment alebo Ako vytvárať pozitívny obraz o firme Účastníci získajú vedomosti o pravidlách písania tlačových správ, organizovaní PR podujatí +

B/ Marketing – hybná sila stratégií a obchodu úspešných firiem Účastníci získajú vedomosti o nových možnostiach marketingu – o rôznych aktivitách, zostavovaní plánov, pohľade a mieste marketingu vo firme. Seminár prináša informácie aj o najaktuálnejších marketingových smeroch a novinkách, ktoré sú v súčasnej dobe efektívne a finančne menej náročné, o ich využití v praxi a zaradení do marketingových plánov. Účastníci sa dozvedia námety na zefektívnenie marketingových aktivít ako aj ako merať a vyhodnocovať ich úspešnosť.

C/ Nové on-line cesty v PR a marketingu (interaktívna komunikácia, efektívny web a predaj) Účastníci získajú vedomosti o možnostiach marketingu a PR na internete a multikanálovom predaji ako o najnovšom svetovom trende. Cieľom seminára je rozšíriť obzor o konkrétne príklady, naučiť sa robiť úspešné marketingové plány vrátane využitia internetu.

D/ Sociálne siete – stratégia komunikácie, účasti a predaj prostredníctvom sietí Účastníci získajú vedomosti o najpoužívanejších sociálnych sieťach, ich efektivite, strategickom prístupe a integrovaní do marketingového plánu. Kurzy je možné absolvovať aj jednotlivo

Obsah kurzu

A/

 • Definícia public relation
 • Základné pravidlá v PR, komunikácia s verejnosťou
 • PR a emócie, využitie prieskumu verejnej mienky, práca s mienkotvorcom
 • Práca s tlačou – platené a neplatené PR
 • Kreativita v PR, kľúčové slová kreativity
 • Unikátne myšlienky a proces tvorby (Out of box thinking – rozvoj kreativity, 5 I – information, incubation, illumination, integration, illustration)
 • Pravidlá napísania tlačovej správy
 • Kedy komunikovať s tlačou
 • Ako zorganizovať PR podujatie
 • Ako vytvoriť komunikačnú maticu
 • Zvládanie krízovej situácie – krízová komunikácia
 • Špecifiká slovenského PR+

B/ Definícia marketingu Miesto marketingu vo firme, v organizačnej štruktúre (koordinácia činností s obchodným oddelením a s HR oddelením – interná komunikácia) Úloha marketingu v procese tvorby biznis plánu a význam prieskumu trhu Dôvody neúspechu marketingových aktivít a nízkej efektivity marketingových útvarov Marketingový mix – klasický model 4P a moderný model 7C Špecifiká marketingu v kocke u: výrobných firiem obchodných spoločností služieb neziskových organizácií Rôzne formy marketingu klasické: reklama, PR, eventy, direct marketing nové: internet (sociálne siete, blogovanie), guerilla marketing, WOM ) Najnovšie trendy: marketing a IT technológie integrácia sociálnych sietí do marketingového plánovania zákazník určuje hodnotu – ako dospieť k win-win vzťahy určujú lojalitu a predaj Najvýznamnejší trend v marketingu – cross channel engagement strategy Tvorba strategického a marketingového plánu Tvorba mediálneho plánu, media mix – výber médií a úloha kreatívnej a mediálnej agentúry Vyhodnocovanie a meranie úspešnosti marketingových aktivít

C/
Tradičné PR, vplyv internetu na PR a komunikáciu, zásadné odlišnosti on-line komunikácie od tradičnej

 • Cieľová skupina a sociálne médiá, práca so sociálnymi médiami, ktorá zo sociálnych sietí je pre vás tá správna
 • Úspešné aktivity na sociálnych médiách – príklady z praxe
 • Blogy, bloggery, ako vyjadriť názor, myšlienkové leaderstvo
 • Nové pravidlá pre tlačové a informačné správy, ako písať pre svojich zákazníkov
 • Etika blogovania, smernice pre blogy zamestnancov
 • Twitter, príklady využitia a úspešných kampaní
 • Webová stránka, parametre a dizajn, vizuálne prvky, bannery, videá, podcasty
 • WOM a internet
 • Marketing pre vyhľadávače
 • Multikanálový predaj a marketing – trend blízkej budúcnosti
 • Ako zostaviť plán marketingu a komunikácie

D/

 • Sociálne siete ako druh internetovej komunikácie
 • Druhy sociálnych sietí (otvorené a uzatvorené, všeobecné a zamerané na rôzne odvetvia)
 • Najnavštevovanejšie sociálne siete a ich funkcie – Facebook, Twitter, LinedIn, Youtube, Google+
 • Prezentácia na sociálnych sieťach – osobná prezentácia pre privátnu sféru a profesionálna prezentácia pre verejnosť
 • Vytvorenie unikátnych profilov, ktoré zaujmú
 • Štruktúra užívateľov, voľba cieľových skupín
 • Správanie sa cieľových skupín na sociálnych sieťach, sociálni konzumenti
 • Sociálne siete + iný online marketing
 • Sociálne siete + tradičný marketing
 • 5 W´s trendov sociálnych médií (výsledky prieskumu)
 • 6 najvýznamnejších trendov
 • Príklady z praxe

Cieľová skupina

 • manažéri PR a marketingu
 • špecialisti PR a marketingu
 • majitelia malých a stredných podnikov
 • podnikatelia
 • všetci tí, ktorí chcú získať vedomosti z oblasti PR
Certifikát Osvedčenie o absolvovaní Poznámka k cene

Cena za 1 tréningový deň, pri účasti dvoch alebo troch účastníkov z jednej spoločnosti jeden platí celú cenu, druhý a tretí majú 50% zľavu

Kontaktná osoba

Mgr. Roman Prónay
02 4464 0172 - 3
a-set@a-set.sk

Hodnotenie
Organizátor