Detail kurzu

Školenie Riadenie zmien (Change Management)

ICG Integrated Consulting Group Slovakia s.r.o.

Popis kurzu

  • Iniciovať a implementovať zmeny v organizácii tak, aby pri ich zavádzaní bola zaistená maximálna miera podpory.
  • Spoznávať typické reakcie na zmenu, ako sa na ne pripraviť, prípadne ako čeliť rezistencii.
  • Vedieť aplikovať nástroje, zaisťujúce úspešný priebeh.
  • Pripraviť komunikačný plán pre zamestnancov aj manažment.
  • Riadiť strategickú úroveň Change Managementu v organizácii
  • Kombinovať projektové techniky s riadením zmien.
  • Riadiť tím a facilitovať workshopy

Obsah kurzu

Úspech vašich aktivít je len taký veľký, ako úspešne je zvládnutá súvisiaca zmena. V skutočnosti mnoho projektov a zmien nedosiahne požadované výsledky nie kvôli nedostatku zdrojov, metodiky, technológií či systémov, ale preto, že projektový líder neriadil dobre zmenu a používatelia ju neprijali.

Naše školenie pripraví účastníkov na to, ako systematicky riadiť zmeny ako súčasť každého projektu. Na školení si účastníci vyskúšajú pripraviť plán riadenia zmien na reálnom príklade. Maximálne praktické školenie.

Cieľová skupina

Projektoví manažéri, manažéri oddelení, procesní špecialisti, HR

Certifikát Po skončení kurzu účastník získa potvrdenie o úspešnom absolvovaní kurzu. Poznámka k cene

Cena školenia je 300 euro bez DPH / účastník (360 euro vr. DPH).

Hodnotenie
Organizátor