Detail kurzu

Komunikačné zručnosti pre pokročilých

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Kurz sme pripravili pre všetkých, ktorí už základné komunikačné zručnosti ovládajú. Vedia, aké dôležité je sústredene počúvať, venovať partnerovi plnú pozornosť a poznajú bariéry, ktoré nám našu komunikáciu a porozumenie s druhými sťažujú. Chcú sa však pohnúť ďalej. Na kurze sa budeme venovať vlastnému zdokonaľovaniu a zlepšovaniu pozorovacích zručností - všímavosti, intuície a "čítaniu" jemných odtieňov partnerovej verbálnej a neverbálnej komunikácie.

Obsah kurzu

Obsah:

  • Nadviazanie vzťahu a budovanie rapportu – pozorovanie a rozpoznanie stavu partnera – „kalibrácia“ a zrkadlenie v komunikácii.
  • Porozumenie rôznych uhlov pohľadu jednotlivých temperamentov osobnosti a spôsoby komunikácie s nimi,
  • Ako pozerať na problém očami partnera – využitie emočnej inteligencie a empatie pri vedení komunikácie a dosahovaní konsenzu,
  • Ako môže zmena pohľadu (rámca) pomôcť pri riešení problémov,
  • Ako využiť asertivitu tak, aby sme dosiahli obojstrannú spokojnosť,
  • Ako poskytovať spätnú väzbu tak, aby naozaj fungovala.

Viac informácií: http://www.bpm-educat.com/seminar/detail/389-komunikacne-zrucnosti-pre-pokrocilych

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre všetkých, ktorí pracujú s ľuďmi, riadia ich a chcú spoznať ďalšie spôsoby a cesty ako sa k nim priblížiť, aby ich vedeli lepšie motivovať, porozumieť a dohodnúť sa s nimi.Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať