Detail kurzu

Úspešná komunikácia - ako zvýšiť porozumenie a motivovať

LAUTITIA business coaching centre

Popis kurzu

Väčšina problémov vzniká z dôvodu nesprávneho porozumenia – teda zlyhania pri komunikácii. Predchádzajte nedorozumeniam, naučte sa správne porozumieť človeku, s ktorým komunikujete. Účastníci sa naučia základné zásady správnej a úspešnej komunikácie, naučia sa rozlišovať základné typy osobností, zvládnu rozdiely v komunikácii podľa typov ľudí, s ktorými komunikujú, porozumejú najčastejším bariéram a budú vedieť, čo s nimi. Naučia s tiež zvládať konflikty alebo im úspešne predchádzať.

Obsah kurzu

1 deň:

  • Zásady úspešnej komunikácie.
  • Ako prebieha komunikácia, vysielanie a prijímanie informácií.
  • Aký som ja a akí sú ľudia, s ktorými komunikujem.
  • Typy osobností a jako s nimi efektívne komunikovať
  • Nácvik.
  • Nedorozumenia a ako vznikajú.
  • Kritika a pochvala.
  • Telefonická komunikácia – špecifiká.
  • Zásady správnej písomnej a elektronickej komunikácie.
  • Nácvik.

Cieľová skupina

Kurz je určený všetkým, ktorých práca vyžaduje komunikáciu v tíme,vo vnútri firmy ako aj navonok. Je vhodný pre manažérov oddelení, projektových manažérov, obchodníkov a všetkých ostatých, ktorí vo svojej dennej práci potrebujú efektívne komunikovat a správne reagovat v komunikácii.

Certifikát certifikát o absolvovaní Poznámka k cene

pri účasti dvoch a viacerých účastníkov z jednej spoločnosti zľava 15%

Kontaktná osoba

Jana Beňáková
+421 918 657 611
benakova@lautitia.sk

Hodnotenie
Organizátor