Detail kurzu

REACH registrácia - praktický seminár

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.

Popis kurzu

Praktický seminár REACH registrácia je zameraný na základné praktiky pri príprave registrácie chemických látok, strategické plánovanie registrácie, identifikácia látky, základné funkcie REACH-IT…

Obsah kurzu

9:30 – 10:00 REACH registrácia látok – úvod 10:00 – 10:30 Strategické plánovanie registrácie 10:30 – 11:00 Základná identifikácia látok 11:00 – 11:30 Prestávka 11:30 – 12:00 SIEF 12:00 – 12:30 Požiadavky na registračnú dokumentáciu 12:30 – 13:30 Obed 13:30 – 14:00 REACH-IT a IUCLID 6 14:00 – 14:30 REACH Registrácia – otázky a odpovede 14:30 – 15:00 Praktické cvičenia 15:00 – 15:30 Diskusia a ukončenie seminára

Cieľová skupina

Seminár je určený pracovníkom zodpovedným za manažment chemických látok, registráciu chemických, látok, zabezpečenie nákupu surovín pre výrobu, dovozcom a výrobcom chemických látok a zmesí…

Kontaktná osoba

Zuzana Maárová
+421 2/459 437 12
conference@ekotox.sk

Hodnotenie
Organizátor