Progres Slovakia, s.r.o.

Progres Slovakia,s.r.o.sa zaoberá vysoko špecializovaným vzdelávaním v oblasti ekonomiky, financií, miezd, účtovníctva, daní, poisťovníctva, bankovníctva, pracovnoprávnych vztahov a legislatívy.

SEMINÁRE sa uskutočnujú v príjemnom prostredí v menších skupinkách zamerané na kvalitu a vysokú odbornosť, umožňujú lepšiu koncentráciu,ri­ešenie konkrétnych problémov účastníkov, výmenu skúseností a bezprostredný kontakt s lektorom.

INTERNÉ ŠKOLENIA – zabezpečujeme interné školenia pre väčší počet účastníkov z jednej spoločnosti na vybranú tému s maximálnym prispôsobením sa požiadavkám klienta, s možnosťou dohody miesta konania, termínu, a obsahovej náplne školenia.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín