Detail kurzu

Personálna stratégia a starostlivosť o zamestnancov

IPA Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Účastníci získajú najnovšie informácie týkajúce sa plánovania ľudských zdrojov, budú schopní vytvoriť vlastný program stratégie riadenia ľudských zdrojov.

Školenie sa zameriava i na budovanie „dobrej značky" podniku a na celkové formovanie pracovného prostredia.

Časť školenia je venovaná riadeniu kariéry kľúčových zamestnancov a na marketingové aktivity personálneho oddelenia.

Obsah kurzu

 • plánovanie ľudských zdrojov
 • tvorba programu riadenia a stratégie plánovania ľudských zdrojov
 • riadenie a starostlivosť o kľúčových zamestnancov
 • tvorba pozitívnej pracovnej klímy
 • nastavenie a aplikácia intervenčných stratégii na elimináciu negatívnej pracovnej atmosféry
 • budovanie „dobrej značky" podniku
 • marketing personálneho oddelenia
 • formovanie pracovného prostredia
 • pracovný režim zamestnancov
 • personálne informácie o zamestnancoch.
 • personálna evidencia – aké informácie o zamestnancoch by malo personálne oddelenie zisťovať a systematicky zhromažďovať

Cieľová skupina

Pracovníci HR oddelenia

Hodnotenie
Organizátor