Detail kurzu

Controlling vo firme - Systém efektívneho riadenia a plánovania na báze Key Performance Indikators KPI

MENTIS s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s problematikou controllingu, jeho filozofiou, nástrojmi, členením a postupmi implementácie.

Obsah kurzu

 • Pojem controlling a predpoklady pre úspešné fungovanie controllingu vo firme.
 • Filozofia a orientácia controllingu.
 • Pojmové rozhranie controllingu, postup zavedenia controllingu.
 • Organizácia controllingu vo firme a jeho inštitucionali­zovanie.
 • Funkčné oblasti a triedenie controllingu – ziskový a finančný controlling.
 • Operatívny a strategický controlling.
 • Controllingový reporting. Obsah, tvorba, ukazovatele.
 • Identifikácia kľúčových KPIs pre controllingové dashboardy.
 • Vízia a strategické mapy.
 • Strategický controlling. SWOT, analýza trhu, analýza konkurencieschop­nosti.
 • Operatívny controlling. Nástroje operatívneho controllingu, rozpočet, finančný plán, bilancia, príprava kalkulácie.

Cieľová skupina

Seminár je určený predovšetkým pracovníkom na pozícií referent controllingu, špecialistom reportingu a plánovania, tým, ktorí začínajú svoju kariéru na pozícií controllér, absolventom, všetkým tým, ktorí chcú získať základný prehľad v oblasti controllingu.

Certifikát Certifikát za účasť na školení. Poznámka k cene

V cene školenia sú pracovné materiály a certifikát.

Kontaktná osoba

Ladislav Rau
+421 2/634 523 29
mentis@mentis.sk

Hodnotenie
Organizátor